Kodin ja koulun yhteistyö

Kehityskeskustelut

Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tarjotaan mahdollisuus keskustella koulunkäyntiin liittyvistä asioista luokanopettajan, luokanvalvojan tai opettajan kanssa. Keskusteluissa päätetyt tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan ja niitä arvioidaan seuraavissa tapaamisissa. Kehityskeskusteluiden sisältö vaihtelee vuosiluokittain ajankohtaisten aiheiden mukaisesti. 

Kehityskeskusteluajoista tiedotetaan huoltajille hyvissä ajoin, jotta mahdollisimman moni voi osallistua. Kehityskeskustelu on yksi osa monipuolista oppilaan arviointia, ja se tukee oppilaan mahdollisimman hyvää koulunkäyntiä. Noudatamme Oulun kaupungin opetussuunnitelman mukaisia arvioinnin linjauksia ja ohjeistuksia. 1. ja 7. luokan oppilaiden huoltajille tarjotaan Lapset puheeksi -keskustelua. Alaluokille ja yläluokille on omat lomakkeet.

Lue lisää arvioinnista tästä.

Tiedottaminen

Pääasiallinen tiedottamiskanava koulun ja kodin välillä on Wilma. Wilma-tunnuksiin liittyvissä asioissa auttaa koulusihteeri (Tiina Kylmänen p. 050 316 6681).

Avaa tästä Oulun kaupungin perusopetuksen Wilma.

Koti-koulutoimikunta

Koti-koulutoimikunnan (KKTMK) tavoitteena on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä sekä edistää oppilaiden hyvinvointia. Se toimii keskustelufoorumina ja antaa huoltajille mahdollisuuden osallistua koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin sekä kehittämiseen.

Toimikunnassa on edustajia eri luokka-asteilta. Jokaisesta luokasta valitaan 1-3 edustajaa, jotka osallistuvat kokouksiin ja muuhun toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan. Opettajista mukana ovat vastuuopettajat Lassi, Aino-Maija ja Maria. KKTMK kokoontuu 1-2 kertaa lukukaudessa.

KKTMK on perinteisesti järjestänyt Heijastinkeiju-tempauksen syksyllä sekä alaluokkien oppilaille ystävänpäivädiscon, jonka tuottoa jaetaan keväällä tsemppi-stipendeinä kuudesluokkalaisille. KKTMK:n edustajia on muiden huoltajien kanssa ollut esittelemässä omia urapolkujaan 9. -luokkalaisille. Toimintaa suunnitellaan yhdessä ja sen sisältö vaihtelee vuosittain. Uudet ideat ovat tervetulleita.

Vanhempainillat

Järjestettäviin vanhempainiltoihin lähetetään erilliset kutsut.