Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Kiinalaiset rehtorit tyytyväisiä täydennyskoulutukseensa

Iso joukko kiinalaisia alakoulujen rehtoreita Hangzhoun kaupungista oli syyskuun puolivälistä kahden viikon ajan Oulussa täydennyskoulutuksessa.

Heitä kiinnosti kuulla ja nähdä, miten oululaisia kouluja johdetaan, millaista yhteistyötä kouluilla on, mistä rahat opetukseen ja koulun kehittämiseen tulevat ja millaisia oppimisympäristöjä kouluilla on. Entäpä miten laaja-alaisen osaamisen korostaminen saadaan käytäntöön? Oppimisen arviointi on myös aihe, joka aina kiinnostaa kansainvälisiä ryhmiä.
 

Tasaista laatua

Kiinalaiset rehtorit vierailivat useassa koulussamme: Rajakylän, Oulujoen, Myllyojan ja Metsokankaan kouluissa sekä Oulun kansainvälisellä koululla. He olivat tyytyväisiä lämpimään vastaanottoon, joka heitä odotti kaikilla kouluilla. He kertoivat huomanneensa, kuinka onnellisilta lapset näyttivät kaikissa kouluissa.

Vierailijoiden mielestä suomalaisen koulutuksen tärkein menestystekijänä on opettajien "unconditional love" eli ehdoton rakkaus oppilaisiin. Tällä he tarkoittivat sitä, että Oulussa pidetään hyvää huolta paitsi tulevaisuuden taidoista, myös kaikkien oppilaiden yksilöllisistä tarpeista. Lapsi todellakin näytti heidän mielestään olevan keskiössä.

Kiinalaiset kertoivat myös huomanneensa, miten laadukasta opetus ja koulun toiminta oli kaikissa kouluissamme. Kiinassa koulujen välillä on hyvin paljon eroja opetuksen laadussa. Osallistujat kiinnittivät huomiota siihen, miten opettajien mahdollisuus vaikuttaa työhönsä lisäsi kykyä ja halua yhteistyöhön ja oman työnsä kehittämiseen. 

Yksi mieleenpainuvimmista tutustumiskohteista oli varmasti Timosenkosken luontokoulu. Kiinalaiset rehtorit pääsivät osallistumaan luontokoulun ohjelmaan Huutilammella, ja he päättivät ohjelman Timosenkosken luontokoulun kodalla vapaamuotoisemmissa merkeissä makkaraa paistaen.
 

Sopimus koulutusalan yhteistyöstä kantaa hedelmää

Sivistys- ja kulttuuripalvelut solmi viime lokakuussa kiinalaisen Hangzhoun kaupungin opetustoimen kanssa sopimuksen koulutusalan yhteistyöstä. Sopimus mahdollistaa sekä ystävyyskoulutoiminnan että laajemman yhteistyön opettajien vaihto-ohjelmiin ja täydennyskoulutukseen liittyen. Hangzhou on ollut Oulun ystävyyskaupunki vuodesta 2011. Kiina-yhteistyöllä halutaan lisätä tietämystä Kiinasta, kiinalaisesta kulttuurista ja edistää kiinan kielen opiskelua Oulussa.

Hangzhousta tulevien alakoulujen rehtoreiden täydennyskoulutuksen suunnittelivat yhdessä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus Topik yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Ohjelma rakennettiin siten, että opetus- ja kasvatusalan teoria ja käytänteet vuorottelivat tasapuolisesti. 

Oulu tähtää johtavaksi asiantuntijavierailukohteeksi, josta yksi esimerkki ovat pitkäkestoiset täydennyskoulutukset.

 

Kuva: Ryhmäkuvassa täydennyskoulutetut rehtorit, matkailupalvelut ja vapaa-ajan ohjelman järjestänyt FinnOppi-yrityksen Yujin Lin (vasemmalla alhaalla) sekä Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston edustajat.


Teksti: Eija Ruohomäki

Jakolinkki