Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Luonto tarjoaa nuorille työpaja- ja kuntoutumisympäristön

 
Oulun kaupungin nuorisopalvelut kehittää yhdessä Metsähallituksen, Pellon kunnan sosiaali- ja mielenterveyspalvelukeskuksen ja Lapin AMKin kanssa luontovalmennusta osana työpajatoimintaa ja kuntoutusta.
 
Oulun nuorten työpajat on järjestänyt kolmivuotisen (2018-2020) Luontoa toimintaan -hankkeen aikana luontovalmennusta retkien, leirien, luonnonhoitotalkoiden ja teemallisten ryhmätoimintojen muodossa.  Luontotoiminnoissa nuoret ovat vahvistaneet arjen taitojaan, oppineet erätaitoja ja tutustuneet luontoon niin lähiluonnossa kuin kansallispuistoissakin.
 
Nyt kokemuksia luonnosta kuntoutumisympäristönä, luontotoiminnan vaikutuksista osallistujiin ja luontotoiminnan edellytyksistä työntekijän ja organisaation näkökulmista on kerätty luontoon perustuvassa toiminnassa mukana olevilta työntekijöiltä.
 
Luonnon erityispiirteet kuntoutumis- ja valmennusympäristönä näyttävät luonnon vapauttavana ja tasa-arvoisuutta rakentavana ympäristönä. Luonnossa on helpompi löytää oma tapa kommunikoida, puhua ajatuksistaan, ongelmistaan ja mieltymyksistään. Sosiaaliset tilanteet luonnossa - esimerkiksi tulenteko ja syöminen - ovat samalla myös kuntoutusta. Luonto ei myöskään erottele ketään taustojen tai elämäntilanteen mukaan, vaan siellä tasa-arvoinen asema ja kokemus samanvertaisuudesta on helpommin saavutettavissa.
 
Luontotoiminnassa osallistujien fyysinen kunto ja psyykkisen hyvinvointi näyttää myös parantuvan. Osallistujien itsetunto on myös saanut vahvistusta omasta osaamisesta ja luontotoimintaan liittyvien uusien taitojen kokeilusta luontovalmennuksen aikana. Myös ryhmäytyminen tapahtuu luonnossa nopeasti: nuoret keksivät tekemistä yhdessä ja juttelevat paljon keskenään.
 
Luontoon perustuvassa toiminnassa työntekijän tulee olla motivoitunut, kiinnostunut luonnossa kulkemisesta ja luottaa luontoon tavoitteellisen ja suunnitelmallisen kuntoutustoiminnan ympäristönä. Työntekijän oma innostus luontotoimintaan toimii vahvana esimerkkinä nuorille vetäen tehokkaasti heitä mukaan luontoon.
 
Luontotoiminnan vuosikello on tarjonnut hyvän työvälineen sitouttaa organisaatio säännölliseen luontoon tukeutuvaan toimintaan.  Esimieheltä saatava tuki luontotoiminnalle on huomattu olennaiseksi osaksi onnistunutta luontotoimintaa.
 

Jakolinkki