Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset

< Takaisin

Kiinteistöjen talvikunnossapidon velvoitteet

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut muistuttaa kiinteistöjen velvoitteista talvikunnossapitoon liittyen (laki katujen ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669).

Jalkakäytävän talvikunnossapito

  • Kiinteistön hoitovastuulla on tontin kohdalla huolehtia aurauksesta, pinnan tasauksesta (jäätyneen sohjon poisto), hiekoituksesta, lumen poiskuljetuksesta (myös ajoradalta auratun) ja hiekoitushiekan poistosta
  • Väylät, jotka on merkitty liikennemerkillä yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi, hoitaa kaupunki

Lumen läjitys

  • Tonteilta ja liittymistä kertyviä lumia ei saa sijoittaa katualueelle, ojiin, puistoihin tai muille yleisille alueille
  • Yleisille alueille työnnetyt lumet vievät katulumille tarkoitettua lumitilaa, aiheuttavat näkemäesteitä sekä harmia naapureille ja alueiden kuivatukselle keväällä. Mikäli lumet eivät mahdu tontille, tulee ne viedä lumenvastaanottopaikoille
  • Lumen läjitykseen katu- ja viheralueille ei myönnetä lupaa
  • Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä alueurakoitsijat tulevat valvomaan talven aikana asiaa

Lisätietoja netistä: Katualueiden hoitovastuu (pdf)

Lisätietoja:
kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää 044 703 2229 kai.maenpaa@ouka.fi
ylläpitovalvoja Minna Komulainen 044 703 2651 minna.komulainen@ouka.fi
ylläpitovalvoja Mika Jutila 044 703 2214 mika.jutila@ouka.fi (lumenvastaanotto)

Jakolinkki

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista

Lyhytosoite tälle sivulle ouka.fi/ajankohtaista