Hankinnat

Oulun kaupunki noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia, julkisten hankintojen hankintakynnysarvoja sekä Oulun kaupunginhallituksen 23.4.2018 päättämiä hankintamääräyksiä (PDF). Oulun kaupungilla on oma pienhankintaraja (9000€), jonka yli menevät hankinnat täytyy kilpailuttaa. 

Kaupungin hankintojen toteuttamista ja johtamista ohjaa kaupunginhallituksen 13.6.2017 hyväksymä hankintaohjelma 2017-2020. Hankintaohjelma on tarkoitettu niin päätöksentekijöille kuin henkilöstölle yksittäisten päätösten ja käytännön toiminnan tueksi hankinnoissa. Hankintaohjelma on toteuttamisohjelma kaupunkistrategian strategiselle linjaukselle: kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä. Se ohjaa, miten käytännön hankinnoissa tulee toimia, että tehdään oikeita asioita. Hankintaohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana,

Kilpailutettavista hankinnoista ei ilmoiteta erikseen ouka.fi-sivuilla. Näet tällä hetkellä voimassa olevia Oulun kaupungin tarjouskilpailuja osoitteessa tarjouspalvelu.fiKaikkien Suomen julkisten hankintayksiköiden kansallisen kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät lisäksi julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta.

Viimeisimmät hankintapäätökset löytyvät viranhaltijapäätöshaulla. Valitse päätöstyypiksi hankintapäätös. 

Oulun kaupungin hankintatoiminta muodostuu hankintojen strategisesta ohjauksesta, toimialojen hankinnoista sekä kaikille yhteisistä keskitetyistä hankinnoista. Hankintojen ohjaus ja kehittäminen -ryhmä vastaa hankintojen strategisesta ohjauksesta ja kehittämisestä, eli kaupungin hankintaprosessin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisen linjauksista sekä keskitettyjen hankintojen tuotteiden ja palveluiden päätöksenteosta. Hallintokunnat vastaavat toimialakohtaisista hankinnoistaan itsenäisesti. Keskitetyt hankinnat Oulun kaupungille tuottaa Monetra Oulu Oy:n hankintapalvelut. 

Yhteystiedot

Konsernihallinto, hankintojen ohjaus ja kehittäminen

Johanna Lahdenperä
hankintapäällikkö

Krista Piippo
hankintasuunnittelija
Vastuualueet: Sivistys- ja kulttuuripalvelut, BusinessOulu, Konsernihallinto

Outi Virtasalo
hankintasuunnittelija
Vastuualueet: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Vesi, Oulun Infra, Oulun Tilapalvelut

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ouka.fi 

Katso myös