Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulu on Suomen liikkuvin kunta

Oulu on valittu Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi Urheilugaalassa Hartwall Arenalla. Kaupunki kannustaa aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä löytämään mahdollisuuksia hyvinvointiaktiivisuudesta. Työ palkittiin Urheilugaalassa Uno-pokaalilla ja Suomen liikkuvimman kunnan tittelillä torstai-iltana 17. tammikuuta.

– Oulussa liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa edistetään Liikkuva Oulu -kokonaisuuden kautta. Mallin avulla pyrimme lisäämään yhteisöllisyyttä, yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä sekä edistämään kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Oulun kaupunkistrategiaan on linjattu, että hyvinvointi kuuluu kaikille, kertoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Oulun kaupungin liikuntapalvelujen keskeisenä tavoitteena on edistää terveysliikuntaa ja hyvinvointiaktiivisuutta siten, että liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidosta tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta.

– Oulun kaupunki haluaa kiittää Kuntaliittoa, opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Urheilugaalaa siitä, että kuntien tekemää työtä nostetaan esiin Urheilugaalassa. Kunnat ovat keskeisessä asemassa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä liikunnan olosuhteiden tarjoamisessa, sanoo Laajala.

Liikunta toimii kunnan vetovoimatekijänä

Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Kuntaliiton, Urheilugaalan ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä järjestämässä kilpailussa etsittiin kuntaa, joka on liikunnan avulla onnistunut lisäämään paikkakuntansa elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kolmen finalistikunnan valinnassa painottui etenkin se, miten kunta on onnistunut hyödyntämään liikuntaa vetovoimatekijänä sekä yhteisöllisyyden rakentajana.

Lopullisen valinnan teki Urheilugaalan Suuri raati, johon kuuluu yli 300 yhteiskunnan eri alojen edustajaa ympäri Suomen.

– Kunnat luovat yhteistyössä seurojen kanssa suomalaisen liikunnan pohjan. Kilpailuun osallistuneiden kuntien toimintamallit ovat hieno osoitus eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä, jossa liikunta on osa kaavoitusta, opetusta, rakentamista, terveyttä ja hyvinvointia, harrastamista sekä yhteisöllisyyttä. Kunnat ovat myös huomanneet liikunnan ja urheilun merkityksen imagon luomisessa, kertoo Uno-palkinnon jakanut Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero.

– Omien liikuntapalvelujen järjestämisen lisäksi kunnat luovat mahdollisuuksia kuntalaisten omatoimiselle liikunnalle ja tukevat seurojen toimintaa. Kaikki tämä vaatii tekijöitä, joten on tärkeää, että kunnat voivat myös tulevaisuudessa huolehtia liikuntamahdollisuuksien järjestämisestä riittävin resurssein.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja liikuntajohtaja Niina Epäilys ottivat Uno-palkinnon vastaan Urheilugaalassa. Kuva: Riina Siirtola / Kuntaliitto

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista