Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulun kaupunki myi Sanginjoen monikäyttömetsän Koneen Säätiölle – toiveena on, että Sanginjoen alueesta tulee kansallispuisto

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.1.2021 Sanginjoen monikäyttömetsän alueen myymisen Koneen Säätiölle 4.200.000 euron kauppahinnalla. Kaupanteon jälkeen Koneen Säätiö lahjoittaa alueen korvauksetta Suomen valtiolle suojelutarkoituksessa. Valtio on ilmoittanut suojelevansa alueen. Koneen Säätiön erityisenä toiveena on, että Suomen valtio perustaa alueelle kansallispuiston.

”Sanginjoen ainutlaatuinen alue on saamassa sille kuuluvan arvon. Maan myynti Koneen Säätiölle ja alueen siirtyminen edelleen lahjoituksena valtion omistukseen nostaa toiveita Sanginjoen kansallispuiston toteutumiseen joskus tulevaisuudessa. Tämä olisi merkittävä ja hieno asia niin Oululle kuin koko Pohjois-Suomelle. Yhteyshenkilö säätiön ja kaupungin välillä oli oululainen luontoasiantuntija ja tutkija Ari-Pekka Auvinen. Hänen aloitteellisuutensa ja erityisesti verkostot Koneen Säätiöön olivat hyvin ratkaisevassa asemassa neuvottelujen käynnistymisessä”, toteaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala. ”Kauppa on kaupungin tavoitteiden mukainen niin alueen käytön, matkailun kehittämisen, luonnon suojelun kuin kaupungin kokonaistalouden kannalta”, jatkaa konsernijohtaja Jukka Weisell.

”Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton apurahasäätiö, jonka arvo muun muassa tieteen ja taiteen vapauden sekä sivistyksen ohella on olla vastuullinen ympäristöstä. Yksi tapa toteuttaa tätä arvoa on suojella suomalaista luontoa vapaaehtoisesti ilman korvausta. Vuonna 2017 tuellamme perustettiin Kullan suojelualue Kemiönsaareen, ja nyt Suomi saa tuellamme suojelualueen Oulun Sanginjoelle. Toivomme, että esimerkillämme kannustamme myös muita toimijoita harkitsemaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja hyvittämään luonnolle aiheuttamiaan haittoja”, sanoo ekologian professori, Koneen Säätiön hallituksen jäsen Janne Kotiaho.

Sanginjoen monikäyttömetsä eli nyt Koneen Säätiölle myyty alue on noin 1440 hehtaarin kokoinen alue. Alueella on lisäksi jo olemassa Isokankaan ja Asmonkorven suojelualueet. Sanginjoen ulkometsä muodostaa yhteensä noin 2500 hehtaarin metsäalueen, joka sijaitsee 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alue on mäntymetsää ja kangasta, ja Sanginjoella kasvaa erityisen paljon kuusia. Oulu sai ulkometsän lahjana Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605.

Kauppakirjaan on kirjattu ehdot rasitteista, käyttöoikeuksien supistuksista, alueen vuokrasopimuksista, yhteistyöstä alueen retkeilyreitistöjen toteuttamisessa ja suunnittelussa ja käyttöoikeudesta kalastuksenhoitoa varten Sanginjokeen liittyvillä alueilla. Ostaja ja seuraava myytävän kohteen omistaja on velvollinen maksamaan kaupungille sopimussakkoa miljoona euroa (1.000.000 €), mikäli ostettavaa aluetta ei käytetä suojelu- ja virkistystarkoituksiin. Sopimussakon peruste syntyisi sillä hetkellä, jos alueella ryhdytään metsänhoito- tai käyttötoimenpiteisiin puuntuotannollisessa tarkoituksessa.

Lisäksi Koneen Säätiö on sitoutunut edistämään ja rahoittamaan Loppulan rakennuksen kunnostamista 345.000 eurolla Loppulan Ystävät ry:lle, mikäli kaupunki päättää myydä rakennukset Loppulan Ystävät ry:lle ja vuokrata rakennusten rakennuspaikan.

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista