Koulun esittely - Haukiputaan koulu - Oulun kaupunki

Haukiputaan koulu

Koulumme on lähes 1000 oppilaan yhtenäiskoulu. Yläkoulussa opiskelee n. 440 oppilasta ja alakoulussa n. 480, joista Keiskassa n. 70. Opettajia meillä työskentelee 80 ja koulunkäynninohjaajia 28. 

 

Haukiputaan koulu on hyväksytty osaksi Unescon ASP -kouluverkkoon vuonna 2013. Myös kummikoulumme Mtakuja Beach Secondary School Tansaniassa kuuluu Unesco-kouluihin.

Unescon ASP-kouluverkko

UNESCO:n peruskirjan mukaan UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on täten edistää tavoitetta, että oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia sekä perusvapauksia kunnioitettaisiin maailmanlaajuisesti riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.

Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkkohankkeen. Nykyään projekti on käynnissä 172 maassa, ja siihen kuuluu yli 7500 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen.

 Yhteistyökoulut osallistuvat UNESCON tavoitteiden edistämiseen johtamalla kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteet.

Unescokoulut kokeilevat uusia lähestymistapoja, testaavat UNESCOn aineistoja ja levittävät hyviä käytänteitä, jotka liittyvät

- globaaleihin kysymyksiin ja Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmään

- ihmisoikeuksiin ja demokratiaan

- kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen

- ympäristönsuojeluun

Alakoulun tuntiaikataulu

1. tunti klo 8.10.-8.55

2. tunti klo 9.00-9.45

Välitunti 30 min

3. ja 4. tunti klo 10.15-12.00 

(ruokailu 3.-4. tuntien aikana)

Välitunti 15 min

5. tunti klo 12.15-13.00

Välitunti 20 min

6. tunti klo 13.20-14.05

7. tunti klo 14.10-14.55

Yläkoulun tuntiaikataulu

1. tunti klo 8.10-8.55

2. tunti klo 9.00-9.45

Välitunti 25 min

3. tunti klo 10.10-10.55

4. tunti klo 11.00-11.45

Ruokailu klo 11:45-12:20 

5. tunti klo 12.20-13.05

Välitunti 15 min

6. tunti klo 13.20-14.05

7. tunti klo 14.10-14.55

8. tunti klo 15.00-15.45