Valinnaisaineet

Oppilaat valitsevat 7. luokalla valinnaisaineet, joita opiskellaan kuusi tuntia viikossa 8. luokalla ja neljä tuntia viikossa 9. luokalla.

Valinnan lähtökohtana ovat oppilaan omat harrastukset ja kiinnostus valittavaan aineeseen. Valinnan tulee perustua itsenäiseen harkintaan ja se on syytä tehdä yhdessä huoltajien kanssa. Valinnaisaineen valintaa tulisi harkita huolella, sillä valinnaisaineen vaihto on mahdollista vain erittäin perustelluista syistä.

Alla on linkki tiedostoon, jossa valinnaisaineet on esitelty.