Liikkuva koulu

Koulumme on osa Liikkuva koulu -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä koulupäivistä aktiivisempia ja viihtyisämpiä. Kaikkien 7-18 -vuotiaiden olisi hyvä liikkua 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulisi välttää ja ruutuaikaa viihdemedian ääressä olisi hyvä olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Pyrimme koulupäivien liikunnallistamisella lisäämään oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja vähentämään istumista. Tätä silmällä pitäen koulussamme on toimintavälitunteja, joiden aikana oppilaille järjestetään mahdollisuus liikkumiseen. Iltapäivän klo 13 välitunti on koko koulun yhteinen ulkoiluvälitunti.

Koulullamme toimii myös oppilaista koottu liikuntatuutorien porukka. He ovat mukana suunnittelemassa koulun liikuntapäiviä sekä innostamassa muita oppilaita liikkumaan välituntien aikana. Liikuntatuutorit valitaan halukkaista oppilaista aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Heitä ohjaavat tehtävässä opettajat Pia Varjonen ja Sakari Harju.