Unescon ASP-kouluverkko

Haukiputaan koulu on hyväksytty osaksi Unescon ASP -kouluverkkoon vuonna 2013. 

Unescon ASP-kouluverkko

UNESCO:n peruskirjan mukaan UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on täten edistää tavoitetta, että oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia sekä perusvapauksia kunnioitettaisiin maailmanlaajuisesti riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.

Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkkohankkeen. Nykyään projekti on käynnissä 172 maassa, ja siihen kuuluu yli 7500 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen.

 Yhteistyökoulut osallistuvat UNESCON tavoitteiden edistämiseen johtamalla kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteet.

Unescokoulut kokeilevat uusia lähestymistapoja, testaavat UNESCOn aineistoja ja levittävät hyviä käytänteitä, jotka liittyvät

- globaaleihin kysymyksiin ja Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmään

- ihmisoikeuksiin ja demokratiaan

- kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen

- ympäristönsuojeluun

Unesco ASP-kouluverkko