Oppilaskunta

Oppilaskunta (vl. 7-9)

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Oppilaiden keskuudesta valitaan oppilaskuntaa edustamaan oppilaskunnan hallitus, johon valitaan jäseniä sekä ala- että yläkoulun puolelta. 

Hallituksen keskeinen tehtävä on kehittää koulua oppilaiden näkökulmasta, esimerkiksi ottaa kantaa koulun järjestyssääntöihin. Hallitus voi myös järjestää erilaisia teemapäiviä. Hallitus edustaa kaikkia oppilaita sekä toimii linkkinä oppilaiden ja opettajien ja muun koulun henkilökunnan välillä

Hallituksen jäsenten sekä edustajien tulee olla aktiivisia, vastuuntuntoisia, hyväkäytöksisiä, myönteisesti koulun kehittämiseen suhtautuvia, oma-aloitteisia oppilaita. Kokoukset voivat joskus olla koulutuntien ulkopuolellakin.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Annu Vuontisjärvi (1-6 lk.) ja Hanna Niittyviita (7-9lk).