Koulun järjestyssäännöt Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt, Haukiputaan koulu


1.Hyvät tavat
Tervehtiminen ja kohteliaisuus kuuluvat koulumme tapoihin. Käyttäydyn asiallisesti, reilusti ja ystävällisesti muita kohtaan. En nimittele enkä kiusaa ketään, käytä sopimatonta kieltä tai käyttäydy ylimielisesti. Kunnioitan toisten oikeuksia ja koskemattomuutta enkä käyttäydy väkivaltaisesti. En sotke enkä roskaa, vaan huolehdin omalta osaltani koulumme viihtyvyydestä esimerkiksi siivoamalla omat jälkeni. Käsittelen omaa, yhteistä ja muiden omaisuutta huolellisesti. Toisen omaisuuteen en koske ilman lupaa. Korvaan tahallisesti aiheuttamani vahingot.
Tuon kouluun vain koulutarvikkeet. Vältän ottamasta suuria rahasummia mukaani kouluun. Retkillä, tutustumiskäynneillä ja leirikoulussa olen myös koululainen ja noudatan annettuja ohjeita. En kuvaa tai videoi ketään ilman erikseen annettua lupaa.
Koulualue on savuton alue. En tupakoi kouluaikana tai koulun välittömässä läheisyydessä, enkä tuo koulualueelle tupakkaa, tupakointi- tai tulentekovälineitä. En tuo kouluun energia- tai virvoitusjuomia, päihteitä, huumaavia ja vaarallisia aineita tai esineitä. Virvoitus- ja urheilujuomat voivat olla sallittuja koulun retki- liikunta- ja poikkeuspäivinä rehtorin/opettajan luvalla. En esiinny päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena koulualueella tai koulupäivän aikana.

2.Oppitunnit ja työrauha
Saavun oppitunneille ja muihin yhteisiin tilaisuuksiin rauhallisesti ja täsmällisesti. Oppitunneilla annan toisille työrauhan olemalla rauhallinen ja keskittymällä tehtäviin. Huolehdin tavaroistani ja koulu- ja kotitehtävistäni huolella ja teen opettajan määräämät tehtävät. Päällysvaatteet, lakit, kengät, reput ja laukut yms. säilytän sovituissa paikoissa. Osallistun tunneilla opetukseen aktiivisesti, puheenvuorot pyydän sovitulla tavalla esim. viittaamalla. Kännykät ja muut elektroniset laitteet yms. pidän taskussa ja äänettöminä/suljettuina.

3.Välitunnit ja ruokailu
Välitunti alkaa, kun opettaja lopettaa tunnin. Välitunti vietetään välituntialueella ja sinne siirrytään viivyttelemättä. Pelaan, liikun ja leikin vain sovituilla alueilla. Koulualueelta en poistu ilman opettajan lupaa. Pidän välituntialueen siistinä ja varon aiheuttamasta vahinkoa toisille, itselle ja ympäristölle. Käytävillä liikun rauhallisesti, en juokse. Parkkipaikat eivät kuulu välituntialueeseen.
Ruokailuun menen rauhallisesti ja ryntäilemättä omalla vuorollani – en etuile tai töni. Noudatan hyviä ruokailutapoja ja siisteyttä ruokailussa. Huomioin muut ja annan arvoa ruokailuhetkelle. Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.

4.Koulumatkat
Koulumatkoilla noudatan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä ja otan turvallisuusasiat huomioon. Kulkuvälineeni jätän sille osoitettuun paikkaan. Koulun pihalla en aja.

5.Poissaolot
Oppitunnilta olen poissa vain sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi tai saatuani siihen huoltajan etukäteen pyytämän luvan. Opettajalle ilmoitan etukäteen, jos olen kokeesta poissa sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi. Poissaolon syy tulee selvittää Wilmalla tai puhelimitse mahdollisimman pian omalle opettajalleni tai luokanvalvojalleni. Kesken koulupäivän en poistu koulusta ilman opettajan tai terveydenhoitajan lupaa.