Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt, Haukiputaan koulu

 

Järjestyssääntöjä on tärkeää noudattaa, jotta koulussa olisi viihtyisää ja turvallista. Järjestyssääntöjä ja ohjeita noudatetaan myös retkillä, tutustumiskäynneillä, vierailuilla ja leirikoulussa. Sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus: opettajan nuhtelu ja puhuttelu, luokasta poistaminen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Opettaja tai rehtori voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta. Koulualueella on kameravalvonta muun valvonnan lisäksi.

 

1. Hyvät tavat

 • Tervehtiminen ja kohteliaisuus kuuluvat koulumme tapoihin.
 • Velvollisuuteni on noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä käyttäytyä asiallisesti, reilusti, kunnioittavasti ja ystävällisesti muita oppilaita, opettajia ja henkilökuntaa kohtaan. En valehtele.
 • En nimittele, enkä kiusaa ketään, käytä sopimatonta kieltä tai käyttäydy ylimielisesti. En kiusaa ketään myöskään verkossa enkä sosiaalisessa mediassa.
 • En kuvaa tai muutoin tallenna ketään ilman erikseen annettua lupaa. Kunnioitan toisten oikeuksia ja koskemattomuutta enkä käyttäydy väkivaltaisesti.
 • En sotke enkä roskaa, vaan huolehdin omalta osaltani koulumme viihtyvyydestä esimerkiksi siivoamalla omat jälkeni.
 • Käsittelen omaa, yhteistä ja muiden omaisuutta huolellisesti ja vastuullisesti. Toisen omaisuuteen en koske ilman lupaa. Korvaan aiheuttamani vahingot.
 • Minulla on mukanani asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa. Vältän tuomasta kouluun suuria rahasummia tai tarpeettomia esineitä.  
 • Koulualue on savuton alue. En tupakoi kouluaikana tai koulun välittömässä läheisyydessä enkä tuo koulualueelle nuuskaa, tupakkaa, tupakointi- tai tulentekovälineitä.
 • En tuo kouluun energia- tai virvoitusjuomia, päihteitä, huumaavia ja vaarallisia aineita tai esineitä. Virvoitus- ja urheilujuomat voivat olla sallittuja koulun retki-, liikunta- ja poikkeuspäivinä rehtorin / opettajan luvalla. En esiinny päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena koulualueella tai koulupäivän aikana.

 

2. Oppitunnit ja työrauha

 • Saavun oppitunneille ja muihin yhteisiin tilaisuuksiin rauhallisesti ja ajallaan.
 • Oppitunneilla annan toisille työrauhan olemalla rauhallinen ja keskittymällä tehtäviin.
 • Huolehdin tavaroistani sekä koulu- ja kotitehtävistäni huolellisesti ja tunnollisesti. En kopioi tehtäviä toisilta enkä lunttaa. 
 • Noudatan tekijänoikeuksia.
 • Säilytän päällysvaatteet, lakit, kengät, reput ja laukut yms. sovituissa paikoissa. 
 • Velvollisuuteni on osallistua tunneilla opetukseen aktiivisesti. Puheenvuorot pyydän sovitulla tavalla esim. viittaamalla. Noudatan opettajan antamia ohjeita.
 • En pidä kännykkää ja muita elektronisia laitteita esillä. Pidän laitteet äänettöminä / suljettuina tai vien ne pyydettäessä opettajan osoittamalle paikalle – koetilanteessa aina. 

 

3. Välitunnit ja ruokailu

 • Välitunti alkaa, kun opettaja lopettaa tunnin. Välitunti vietetään välituntialueella ja sinne siirrytään viivyttelemättä.
 • Pelaan, liikun ja leikin vain sovituilla alueilla. En poistu koulualueelta ilman opettajan lupaa. Parkki-, pyörä- ja mopopaikat eivät kuulu välituntialueeseen.
 • Pidän välituntialueen siistinä ja varon aiheuttamasta vahinkoa toisille, itselle ja ympäristölle. 
 • Käytävillä liikun rauhallisesti. En juokse tai soita musiikkia häiritsevän kovalla äänellä. Käytävien kapeilla kohdilla en istu.
 • Ruokailuun menen rauhallisesti ja ryntäilemättä omalla vuorollani. En etuile tai töni. Noudatan hyviä ruokailutapoja ja siisteyttä ruokailussa. Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.  Huomioin muut ja annan arvoa ruokailuhetkelle. En käytä puhelinta ruokailussa.

 

4. Koulumatkat

 • Koulumatkoilla noudatan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä. Huomioin turvallisuusasiat. 
 • Kulkuvälineeni jätän sille osoitettuun paikkaan. En aja välituntialueella. 

 

5. Poissaolot

 • Velvollisuuteni on käydä koulua säännöllisesti. 
 • Oppitunnilta olen poissa vain sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi tai saatuani siihen huoltajan etukäteen pyytämän luvan.  Huoltaja ilmoittaa opettajalle etukäteen, jos olen kokeesta pois sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi. Huoltaja selvittää poissaoloni syyn Wilmaan tai puhelimitse mahdollisimman pian omalle opettajalleni tai luokanvalvojalleni.
 • Kesken koulupäivän en poistu koulusta ilman opettajan tai terveydenhoitajan lupaa.
 • Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaskunnan kanssa.