Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Vuosiluokat 1-6

Haukiputaan yhtenäiskoulun luokkien 1-6 (myös Keiskan koulun), terveydenhoitaja Mirja Kulmala on tavattavissa ma- to klo 8-16 ja
pe klo 8-13.50. Parillisen viikon keskiviikkona vastaanotto on Keiskan koululla. Päivystysaika on klo 11-11.30, tällöin oppilas voi käydä vastaanotolla ilman ajan varausta

Uuden asetuksen mukaan oppilaat käyvät terveystarkastuksessa vuosittain. Määräaikaisten tarkastusten lisäksi tarkastuksia tehdään myös yksilöllisen tarpeen mukaan.

1. ja 5. luokan oppilaille tehdään laaja terveystarkastus, johon vanhemmat kutsutaan mukaan. Terveystarkastuksissa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat lapsen terveydentilaa, kasvua ja kehitystä. Huoltajan suostumuksella selvitetään myös yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden kanssa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, mm. koulunkäynnin sujumista.

Toiminnalla pyritään hoidettavissa olevien poikkeamien varhaiseen toteamiseen, arvioidaan jatkotutkimusten, tuen ja hoidon tarvetta sekä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon.

Mikäli lapsi sairastuu koulupäivän aikana, hän saa lähteä kotiin opettajan tai terveydenhoitajan luvalla. Vanhempiin pyritään aina saamaan yhteys. Sairauden jälkeen hän ei saa tulla liian aikaisin kouluun, vaan vasta, kun kuume on ollut poissa vähintään päivän ja pahimmat oireet ovat helpottaneet ja lapsi vaikuttaa toipuneelta. Terveydenhoitajalta voi myös kysellä neuvoja sairauden hoidosta. Terveyskeskushoitoa vaativissa tapaturmissa otetaan yhteyttä vanhempiin, joita toivotaan lapsen saattajaksi. Jos kouluaikana tapahtunut tapaturma tai vamma tulee ilmi kotona ja se vaatii lääkärin hoitoa, siitä tulee ilmoittaa kouluun.

Jos sairaus vaatii lääkärin tutkimusta ja hoitoa, vanhempien tulee varata aika terveyskeskuksesta (koululääkäri ei hoida sairasvastaanottoa kouluilla).

Sairaan lapsen hoitolomatodistuksen työantajaa varten saa soittamalla kouluterveydenhoitajalle klo 8 - 8.15, klo 11-11.30 tai
klo 15.30-16

Eija Seilonen, p. 040 7732809
 

Vuosiluokat 7-9

Koulumme terveydenhoitajana toimii Heidi Pennanen. Oppilaat voivat käydä terveydenhoitajan luona päivystysaikoina ilman ajanvarausta ma-to klo 9:45-10:10 ja 12:00–12:30. Muina aikoina suoritetaan terveystarkastuksia. Perjantaisin terveydenhoitaja ei ole paikalla. Terveydenhoitaja kirjoittaa käynnistä lapun, jonka oppilas esittää opettajalle tullessaan myöhästyneenä oppitunnille.

Terveydenhoitajan puh. 050 461 7520.

Koulutapaturmat

Oulun kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa oppilaalle koulussa, opetusohjelman mukaisilla matkoilla kotimaassa ja ulkomailla sekä koulumatkalla tapahtuneiden tapaturmien hoidon. Katso tarkemmat ohjeet.