Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan oppilaat vuosittain terveystapaamisessa. Lisäksi peruskoulun aikana järjestetään kolme laajaa terveystarkastusta. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaaminen. Tarvittaessa järjestetään kontrollikäyntejä ja terveystarkastuksia myös yksilöllisen tarpeen mukaan.

Koulupäivän aikana ilmenevissä selvissä sairaustapauksissa opettaja voi ohjata oppilaan kotiin. Tarvittaessa opettaja ohjaa oppilaan terveydenhoitajan arvioitavaksi.

Oppilailla on koulun puolesta tapaturmavakuutus, joka kattaa koulupäivän ja koulumatkat. Koulupäivän aikana esiin tulleissa tapaturmissa hoidon tarve arvioidaan koulussa, tarvittaessa laaditaan tapaturmailmoitus. Terveyskeskushoitoa vaativissa tilanteissa otetaan yhteyttä vanhempiin. Jos kouluaikana tapahtunut tapaturma tai vamma tulee ilmi kotona ja se vaatii lääkärin hoitoa, vanhemmat huolehtivat lapsen lääkärikäynnin ja tällöin voitte olla yhteydessä kouluun tapaturmailmoituksen tekemiseksi.

Muissa sairausasioissa ja vapaa-ajan tapaturmissa vanhempien tai oppilaan tulee hakeutua hoitoon suoraan omaan hyvinvointikeskukseen tai yhteispäivystykseen. Koululääkäri ei hoida sairasvastaanottoa koululla.

Haukiputaan hyvinvointikeskuksen neuvonta ja ajanvaraus puh. 08-55854600.

Allergia-asioista vanhemmat tiedottavat suoraan omalle opettajalle tai luokanvalvojalle.

 

1-5 -luokkien terveydenhoitaja Maria Matikainen, puh 040 7732809.

  • Paikalla Haukiputaan koululla ma-to klo 8.00-16.00.

  • Vastaanotto Keiskan koululla pääsääntöisesti parillisten viikkojen keskiviikkoisin.

  • Käynnit ilman ajanvarausta päivystysaikoina ma-to klo 11.00-11.30.

  • Ensisijainen puhelinaika hoitolomaselvityksiä varten päivystysajalla klo 11.00-11.30.

 

6-9 -luokkien terveydenhoitaja Elina Ihalainen, puh. 050 4617520.

  • Paikalla ma-to klo 8-16, perjantaisin klo 8-13.

  • Käynnit ilman ajanvarausta päivystysaikoina ma-to klo 9.45-10.10, sekä klo 12.00-12.30.


 

Koulutapaturmat

Oulun kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa oppilaalle koulussa, opetusohjelman mukaisilla matkoilla kotimaassa ja ulkomailla sekä koulumatkalla tapahtuneiden tapaturmien hoidon. Katso tarkemmat ohjeet.