Liikkuva koulu

Koulumme on saanut Liikkuva koulu -avustuksen koulupäivän liikunnallistamiseksi. 

Alakouluikäisistä oppilaista melkein puolet liikkuu reippaasti 60 min päivässä. Yläkoulun puolella vastaava luku on reilut 10 prosenttia. Tavoitteemme on, että alakoululaisten "reipastelu" jatkuisi myös yläkoulun puolella. Tämän mahdollistaa uudenlainen toimintakulttuuri, välineistö ja viimekädessä uusi yhtenäiskoulu ja sen tuomat muutokset toiminnassa ja rakenteessa. Yhteistyömme tiivistyy: mm. liikuntatutorit liikuttavat myös alakoululaisia. Muutoksen myötä koulun jokaisella oppilaalla on mahdollisuus liikkua koulupäivän aikana ainakin minimisuosituksen verran.