Oppilaanohjaus

OPPILAANOHJAUKSEN KESKEISET TAVOITTEET

  • oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen
  • opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen
  • elämänhallintataitojen vahvistaminen
  • työelämään tutustuminen
  • eri koulutusmahdollisuuksien ja ammattitietojen tunnetuksi tekeminen

Ohjaus tapahtuu luokkamuotoisesti, pienryhmissä ja henkilökohtaisena ohjauksena.

 

OPPILAANOHJAUS 7. LUOKALLA 

  7. luokkien tuntijako

Alakoulusta Yläkouluun

  • yläkoulun käytänteisiin ja sääntöihin tutustuminen
  • perusopetuksen rakenne

Opiskelu

  • opiskelutaidot ja niiden kehittäminen
  • opiskeluasenne ja sen merkitys oppimiseen
  • arviointi
  • valinnaisaineet
  • TET eli työelämään tutustuminen

Ihmisenä kasvaminen

  • itsetuntemus
  • suvaitsevaisuus
  • hyvät tavat ja muiden huomioon ottaminen

 

OPINTO-OHJAUS 8. LUOKALLA  

8. luokkien tuntijako

Koulutus

  • Suomen koulutusjärjestelmä
  • jatko-opintomahdollisuudet
  • lukio-opinnot
  • ammatillinen koulutus
  • ammattilukio

Työelämä

  • elinkeinorakenne ja ammattialat
  • ammatti- ja työelämätietoutta
  • TET eli työelämään tutustuminen

Ihmisenä kasvaminen

  • itsetuntemus
  • omien vahvuuksien tunnistaminen
     

OPINTO-OHJAUS 9. LUOKALLA 

 9. luokkien tuntijako

Opiskelu

  • opiskelutaidot
  • opiskelutavoitteiden asettaminen

Koulutus

  • toisen asteen oppilaitokset
  • muut koulutusvaihtoehdot
  • tutustumiskäynnit ja vierailijat
  • jatko-opintoihin hakeutuminen
  • pääsy- tai soveltuvuuskokeisiin ohjaaminen

Työelämä

  • työelämätietouden laajentaminen
  • TET eli työelämään tutustuminen

Ihmisenä kasvaminen

  • itsetuntemus
  • omien jatko-opintotavoitteiden selkiyttäminen
     

HAUKIPUTAAN OPINTO-OHJAAJAT JA VASTUULUOKAT

Haukiputaan koulu 7-9 lk.

Tiina Luokkanen (7B, 7C, 7D, 7G, 8B,8D,8E,8F, 9A,9C,9F)
p. 050 447 3411

Seppo Rantahalvari (7A, 7E, 7F, 8A,8C,8F,9B,9D,9E)
p. 050 447 3166