Oppilaanohjaus

OPPILAANOHJAUKSEN KESKEISET TAVOITTEET

 • oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen
 • opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • elämänhallintataitojen vahvistaminen
 • työelämään tutustuminen
 • eri koulutusmahdollisuuksien ja ammattitietojen tunnetuksi tekeminen

Ohjaus tapahtuu luokkamuotoisesti, pienryhmissä ja henkilökohtaisena ohjauksena.

 

OPPILAANOHJAUS 7. LUOKALLA 

  7. luokkien tuntijako

Alakoulusta Yläkouluun

 • yläkoulun käytänteisiin ja sääntöihin tutustuminen
 • perusopetuksen rakenne

Opiskelu

 • opiskelutaidot ja niiden kehittäminen
 • opiskeluasenne ja sen merkitys oppimiseen
 • arviointi
 • valinnaisaineet
 • TET eli työelämään tutustuminen

Ihmisenä kasvaminen

 • itsetuntemus
 • suvaitsevaisuus
 • hyvät tavat ja muiden huomioon ottaminen

 

OPINTO-OHJAUS 8. LUOKALLA  

8. luokkien tuntijako

Koulutus

 • Suomen koulutusjärjestelmä
 • jatko-opintomahdollisuudet
 • lukio-opinnot
 • ammatillinen koulutus
 • ammattilukio

Työelämä

 • elinkeinorakenne ja ammattialat
 • ammatti- ja työelämätietoutta
 • TET eli työelämään tutustuminen

Ihmisenä kasvaminen

 • itsetuntemus
 • omien vahvuuksien tunnistaminen
   

OPINTO-OHJAUS 9. LUOKALLA 

 9. luokkien tuntijako

Opiskelu

 • opiskelutaidot
 • opiskelutavoitteiden asettaminen

Koulutus

 • toisen asteen oppilaitokset
 • muut koulutusvaihtoehdot
 • tutustumiskäynnit ja vierailijat
 • jatko-opintoihin hakeutuminen
 • pääsy- tai soveltuvuuskokeisiin ohjaaminen

Työelämä

 • työelämätietouden laajentaminen
 • TET eli työelämään tutustuminen

Ihmisenä kasvaminen

 • itsetuntemus
 • omien jatko-opintotavoitteiden selkiyttäminen
   

HAUKIPUTAAN OPINTO-OHJAAJAT JA VASTUULUOKAT

Haukiputaan koulu 7-9 lk.

Sanna Heloneva (7lk: A,D,F   8lk: A,D   9lk: D,E,G)
p. 050 447 3411

Seppo Rantahalvari (7lk: B,C,E   8lk: B,C,E,F,   9lk: A,C,F)
p. 050 447 3166