Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollon tarkoituksena on pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet koulutyön tekemiseen. Oppilashuollon tehtäviin kuuluu oppilaiden hyvän oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja niiden ylläpitäminen. Pääpaino opiskeluhuollossa on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sitä varten koulullamme toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, miten yllä kuvatut tehtävät toteutuvat koulumme toiminnassa. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtorit, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitajat, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettajia, vanhempainyhdistyksen edustaja, oppilaskunnan edustaja ja toisinaan myös muuta koulun henkilökuntaa tai yhteistyötahoja.

Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yhdessä oppilaan ja perheen kanssa sovitaan millä kokoonpanolla oppilaan asiassa tavataan. Tätä kokoonpanoa kutsutaan monialaiseksi asiantuntijaryhmäksi. Pidetyistä tapaamisista kirjataan oppilashuoltokertomus, joka löytyy Wilmasta Muistiot-kohdasta.

 

 

Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Maria Lähdemäki (040 563 7664). Hänet tavoittaa puhelimitse, Wilman kautta ja sähköpostitse.

Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää oppilaiden sosiaalista hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä. Kuraattori työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin ja oppilaan elämään liittyvissä haasteissa, tai kun vanhempi kaipaa tukea vanhemmuuteen. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Koulupsykologi

Koulupsykologina työskentelee Liisa Kontio (050 4201 588). Hän on koululla pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Hänet tavoittaa puhelimitse, Wilman kautta ja sähköpostitse (liisa-maija.kontio@ouka.fi).

Koulupsykologin työn tavoitteena on auttaa lapsen kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin, oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa. Koulupsykologi työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa. Huoltajalla on mahdollisuus olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin, kun jokin pieni tai suuri lapseen liittyvä asia askarruttaa.

Lisää tietoa oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluista löydät Oulun kaupungin nettisivuilta. Sieltä löytyy myös video oppilashuollon palveluista esi- ja perusopetuksessa. https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/oppilashuolto


Walk in -aika

Oppilaat pääsevät halutessaan tapaamaan koulukuraattoria ja koulupsykologia myös ilman ajanvarausta joka maanantai klo 11:45-13:00. Vastaanotto tapahtuu tuolloin koulukuraattorin työhuoneessa Y118. Mikäli tulijoita on useita edetään jonotusperiaatteella.