Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joihin kuuluvat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.

Oppilaiden terveydenhoidosta huolehtivat terveydenhoitaja, lääkäri sekä hammaslääkäri. Kodit voivat käyttää lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa koulun oppilashuollon sekä perheneuvolan palveluja.

Vuosiluokat 1-6

Koulumme terveydenhoitajana toimii Eija Seilonen (p. 040 773 2809). Koululääkäriin yhteyden saa terveydenhoitajan kautta. Koulumme hammashoitola toimii Kirkonkylän hammashoitolassa puh. (08) 5585 4666.

Koulussamme toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka tukee lasta koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, erityisopettaja, oppilaan luokanopettaja, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa koulukuraattori, sosiaalityöntekijä ja psykologi. Koti voi ottaa yhteyttä ryhmän jäseniin lapseen liittyvissä asioissa. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu koulullamme torstaisin klo 8-10.

Vuosiluokat 7-9

Oppilashuoltoryhmässä keskustellaan, selvitetään ja etsitään ratkaisuja ja toimenpiteitä oppilaiden oppimisvaikeuksiin, järjestyshäiriöihin ja kurinpito-ongelmiin. Tarvittaessa käynnistetään lisäselvityksiä ja toimenpiteitä varten tutkimuksia (psykologi, perheneuvola, kouluterveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä). Ryhmän kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Koulupsykologi ja luokanvalvojat osallistuvat ryhmään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 13-15.

 

Lisäksi voitte kääntyä perheneuvolan puoleen, jos tunnette itsenne vanhempina neuvottomaksi, lapsellanne on vaikeuksia koulussa ja/tai kotona, perhettäsi kohtaa muutos tai kriisi tai kun tarvitsette avioerotilanteissa perheasioiden sovittelua.