Oppilaskunta (vl. 7-9) Oppilaskunta (vl. 7-9)

Oppilaskunta

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Oppilaiden keskuudesta valitaan oppilaskuntaa edustamaan oppilaskunnan hallitus sekä ala- että yläkoulun puolelta. Tänä lukuvuonna on 7-9 luokilta lisäksi valittu edustajat jokaiselta luokalta, että tieto kulkisi paremmin luokkiin. 

Hallituksen keskeinen tehtävä on kehittää koulua, esimerkiksi ottaa kantaa koulun järjestyssääntöihin. Hallitus voi myös järjestää erilaisia teemapäiviä. Hallitus edustaa kaikkia oppilaita sekä toimii linkkinä oppilaiden ja opettajien ja muun koulun henkilökunnan välillä.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet:

Yläkoulu:

Luokkien edustajat:

 

Hallituksen jäsenten sekä edustajien tulee olla aktiivisia, vastuuntuntoisia, hyväkäytöksisiä, myönteisesti koulun kehittämiseen suhtautuvia, oma-aloitteisia oppilaita. Kokoukset voivat joskus olla koulutuntien ulkopuolellakin, joten aktiivisuutta ja intoa pitää hallituksen jäseniltä löytyä! Ja koulutyö tulee hoitaa vaikka oppituntien aikana pidettäisiinkin kokouksia.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat luokanopettaja Soile Tallgren (1-6) ja kuvataiteen opettaja Anna Metsävainio (7-9).