Rehtorin terveiset

Lukuvuosi 2018 - 2019

 

Kouluvuosi on pyörähtänyt jälleen käyntiin ja takana on aivan loistava kesä. Aurinkoa ja lämpöä on riittänyt yllin kyllin. Toivottavasti kaikkien akut on ladattu täyteen energiaa uutta lukuvuotta varten.

Vaikka kesäloma onkin antanut energiaa, niin ei pidä unohtaa riittävän unen, monipuolisen ravinnon, liikunnan ja muiden hyvien harrastusten merkitystä omaan hyvinvointiin. Säännöllinen päivärytmi koulunkäynnin ja vapaa-ajan suhteen luo perustan jaksamiselle ja omalle hyvinvoinnille. Kun vielä muistaa hyvien ihmissuhteiden merkityksen, niin voi hyvillä mielin ottaa vastaan myös pieniä vastoinkäymisiä.

Tämän lukuvuoden painopistealueita Oulun kaupungin kaikissa kouluissa ovat opetussuunnitelma ja arviointi, hyvinvointi, oppimisen tuki ja digitaalisuus. Näiden otsikoiden alle koulut määrittelevät omia toimintoja, jotka tukevat tavoitteiden toteutumista. Tällaisia toimintoja / kehittämiskohteita koulussamme ovat mm. yhteistyön kehittäminen, opettajien, luokkien ja oppilaiden tasolla, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen, positiivinen pedagogiikka, arvioinnin kehittäminen, oppilaiden osallistaminen, tvt-taitojen opettaminen jne. Edelleenkin mukana ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alainen osaaminen sekä kaikki uuden opetussuunnitelman mukaiset keskeiset teemat.

Molemminpuoliseen luottamukseen perustuva yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeää. Opettajat tarvitsevat työnsä tueksi kotien tukea ja samoin koulu oppilashuoltohenkilöstöineen tekee parhaansa tukeakseen kotien kasvatustyötä. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Yhdessä asioiden eteenpäin vieminen tuottaa parhaan tuloksen. Pääasiallinen viestintäväline kodin ja koulun yhteistyössä on Wilma kuitenkaan unohtamatta kehityskeskusteluita ja muita tapaamisia. Opettajilla on myös käytössään työpuhelimet, josta heidät tavoittaa ainakin ”virka-aikana”. Olkaa aktiivisia ja olkaa avoimesti yhteydessä, jos jokin asia mietityttää. Pieniä asioita on aina helpompi hoitaa kuin isoja asioita.

 

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!

Yhteistyöterveisin

 

Ari Isomaa