In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Mukavaa kouluvuotta 2016-2017

Kouluvuosi tuo mukanaan monia muutoksia, uusia asioita ja uusia ajatuksia opetukseen. Uusi opetussuunnitelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuosiluokilla 1 – 6 mutta myös 7 – 9 luokille uuden opetussuunnitelman myötä tulee uusia tuulia. Ainekohtaiset muutokset ja tuntijakomuutokset tulevat yläkoulun puolella voimaan portaittain, ensi syksynä 7. luokille ja seuraavana vuonna 8. luokilla ja 2019 lukuvuoden alusta 9. luokan oppilailla.

Uuden Opetussuunnitelman myötä ehkä suurin muutos tulee näkymään oppilaan roolin muuttumisessa. Oppilasta tullaan ohjaamaan siten, että hänestä tulee aktiivinen toimija. Oppilaan tulee asettaa itselleen tavoitteita, oppii ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja ennen kaikkea osaa toimi yhdessä muiden kanssa osana ryhmää, oppilas osaa arvioida omaa toimintaansa ja omaa osaamistaan ja oppii ottamamaan huomioon oman toimintansa seuraukset muihin ihmisiin. Lisäksi tulee uusia lähestymiskulmia opiskeluun. Puhutaan laaja-alaisesta osaamisesta, seitsemästä laaja-alaisesta osaamiskokonaisuudesta, joita harjoitellaan ja joiden kehittymistä arvioidaan. Kouluvuoden aikana järjestetään Monialaisia oppimiskokonaisuus – viikkoja, jolloin viikon aikana opiskellaan jonkin teeman ympärillä. työskentelyyn otetaan mukaan myös oppiainekohtaiset tavoitteet ja pyritään yhdistämään teeman ympärille useiden eri oppiaineiden tavoitteita. Lisäksi arviointi tulee muuttumaan. Oppilasta ei enää arvioida yhteisillä kriteereillä, vaan arvioidaan oppilaan kehittymistä omien tavoitteiden suunnassa. Vuosiluokilla 1 – 5 väliarviointi muuttuu sanalliseksi arvioinniksi. Opettajat käyvät huoltajan ja oppilaan kanssa arviointikeskustelun joulu – tammikuun aikana ja lokakuun loppuun mennessä opettajat käyvät oppilaan ja huoltajan kanssa kehityskeskustelun, jossa mietitään oppilaan tavoitteita lukuvuodeksi.

Keskeisiä muutoksia oppiaineiden osalta ovat: englannin opiskelu aloitetaan 2. luokalla, yhteiskuntaoppia opiskellaan 4. ja 5. luokalla, 6. luokalla alkaa ruotsin opiskelu, käsityö on kaikille yhteinen oppiaine ja se pitää sisällään entiset tekstiilityön ja teknisen työn ja ympäristöoppia opiskellaan aina kuudennen luokan loppuun ja se pitää sisällään biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon.

Vaikka opetussuunnitelma on otettu käyttöön tämän lukuvuoden alussa, niin oikeastaan työ alkaa vasta nyt. Opsin uudet ajatukset ja päämäärät jalostuvat käytäntöön vasta työn myötä ja kestää varmasti useampi lukuvuosi ennen kuin kaikki Uuden opetussuunnitelman uusista tavoitteista ja ajatuksista on saatu jalostettua parhaimpaan muotoonsa.

Pienin askelin kohti uutta oppijuutta.


 

Yhteistyöterveisin

Ari Isomaa

rehtori