Rehtorin terveiset

Lukuvuosi 2021 - 2022

 

Lukuvuoden alkua ovat Korona-rajoitukset varjostaneet. Olemme edelleen joutuneet rajoittamaan toimintojamme. Tällä hetkellä tilanne näyttää jo onneksi paremmalta. Ja toivottavasti pääsemme jo tämän vuoden puolella täysin normaaliin toimintaan. Todennäköisesti kuitenkin yksittäiset oppilaat tai yksittäisen luokat joutuvat jäämään terveysviranomaisten määräämään karanteeniin. Wilman etusivun tiedotteista löytyy aina uusimmat infot Korona-asioista.

Tämänkin lukuvuoden painopistealueita Oulun kaupungin kouluissa ovat:

OPS ja pedagogiikka (yhteisopettajuus, mentorointi, arviointi, vahvuus- ja positiivisuuspedagogiikka, kestävä kehitys)

Oppimisen tuki (yleisen tuen vahvistaminen, luokanopettajan, aineenopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan samanaikaisopettajuuden kehittäminen)

Hyvinvointikoulu (tunne- ja vuorovaikutustaidot, kiusaamisen vastainen toiminta ja hyvinvointitietojen hyödyntäminen)

Digitaalisuus (henkilökunnan digitaitojen vahvistaminen ja luokka-asteittaisen digiosaamisen taitotasojen mukainen opetus, STEAM-toiminta).

Näiden otsikoiden alle koulut määrittelevät omia toimintoja, jotka tukevat tavoitteiden toteutumista. Tällaisia toimintoja / kehittämiskohteita koulussamme ovat mm. yhteistyön kehittäminen, opettajien, luokkien ja oppilaiden tasolla, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen, positiivinen pedagogiikka, turvataitojen opettaminen, arvioinnin kehittäminen, oppilaiden osallistaminen, tvt-taitojen opettaminen, ilmiöpohjainen oppiminen jne.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö luo pohjan luottamukselle kodin ja koulun välille. Opettajat tarvitsevat työnsä tueksi kodin tukea. Koulu oppilashuoltohenkilöstöineen tekee parhaansa tukeakseen kotien kasvatustyötä. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Yhdessä asioiden eteenpäin vieminen tuottaa parhaan tuloksen.

Lukuvuoden alussa pidetään luokka-asteittain vanhempainillat pääosin etäyhteyksin. Kehityskeskustelut käydään syyskuun loppuun mennessä 1. – 4. luokkien osalta ja vuosiluokkien 5. – 9. osalta syyslomaan mennessä. Nekin käydään pääsääntöisesti etäyhteyksin. Arviointikeskustelut käydään 1. – 4. luokkien oppilaiden ja huoltajien kanssa tammikuun loppuun mennessä.

Näin lukuvuoden alussa on hyvä muistuttaa riittävän unen, monipuolisen ravinnon, liikunnan ja muiden hyvien harrastusten merkitystä omaan hyvinvointiin. Säännöllinen päivärytmi koulunkäynnin ja vapaa-ajan suhteen luo perustan jaksamiselle ja hyvinvoinnille. Kun vielä muistaa hyvien ihmissuhteiden merkityksen, niin voi hyvillä mielin katsoa tulevaisuuteen.

Hyvää lukuvuotta kaikille!

Yhteistyöterveisin

Ari Isomaa

rehtori