Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Lukuvuosi 2017 - 2018

 

Uusi lukuvuosi on pyörähtänyt käyntiin ja koulu on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Olemme saaneet työyhteisöömme uusia opettajia ja ohjaajia ja toki olemme saaneet myös uusi oppilaita, ekaluokkalaisia, seiskoja ja vielä muualta muuttaneita.  Lisäksi olemme saaneet paljon uusia yhteistyökumppaneita mukaan kouluelämään.

Olemme viettäneet koko vuoden Suomi 100-juhlavuotta ja syksyllä tulee juhlavuosi näkymään koulutyössä useana pienenä tapahtumana. Myös syksyn monialainen oppimiskokonaisuus muodostuu Suomi 100-teeman ympärille.

Itsenäisyyspäivää edeltävänä lauantaina 2.12.2017 on oppilailla koulupäivä. Tuolloin vietämme itsenäisyysjuhlaa, johon myös vanhemmilla on mahdollisuus osallistua. Samana päivänä 500 Oulun koulujen 4. luokan oppilasta pääsee teatterilla järjestettävään itsenäisyyspäiväjuhlaan.

Uusi opetussuunnitelma koskee nyt myös aloittavia 7. luokkia. Tuntijako on hieman muuttunut ja oppilailla on esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan kurssi tiedossa ja käsityö oppiaine korvaa teknisen ja tekstiilityön. Suurimmat muutokset koskevat kuitenkin arviointia, joka monipuolistuu. Osaamisen arvioinnin lisäksi arvioidaan yhä enemmän oppilaiden työskentelytaitoja itsearvioinnin, vertaisarvioinnit, opettajan suorittaman arvioinnin ja myös huoltajien arvioinnin keinoin. Tavoitteet asetetaan etukäteen syksyllä kehityskeskustelun yhteydessä suuntaamaan oppimista ja työskentelytaitojen kehittymistä. Oppimisen kivijalan muodostavat edelleenkin vahvat perustaidot lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa, mutta rinnalle tuodaan myös laaja-alaista osaamista, esimerkiksi itsestä huolehtimista ja arjen taitoja  – osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista – tieto- ja viestintäteknologiaa.  Opetussuunnitelmaan voi tutustua koulumme kotisivulla olevasta linkistä.

Tänä vuonna kiinnitämme erityisesti huomiota työyhteisön hyvinvointiin, niin oppilaiden kuin myös henkilökunnan. Hyvinvointi pitää sisällään moni osa-alueita, kuten turvallisuus, Liikkuva Koulu, oppilaiden osallistaminen ja vaikuttaminen, yhteisöllisyys, oppimisen tuen palvelut jne.. Jokaisen oppilaan ja aikuisen tulee voida tehdä koulutyötään hyvällä ja turvallisella mielellä. Siihen tarvitaan meitä kaikkia. Kiusaamisesta ja ristiriitatilanteista kannattaa olla heti yhteydessä koulun aikuisiin. Hyvä yhteistyö syntyy toisen osapuolen arvostamisesta, aidosta kuuntelemisesta ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta.

Hyvää alkavaa lukukautta kaikille!         

 

Yhteistyöterveisin

 

Ari Isomaa

rehtori