Tänään ja tulevaisuudessa

Kaukovainion kehityksessä mukana olevat orgnisaatiot suunnittelevat ja rakentavat yhteistyössä Kaukovainion keskukseen innovatiivisiin energiaratkaisuihin perustuvan rakennusten kokonaisuuden. Tässä uudessa kokonaisuudessa tuotetaan energiaa ja hyödynnetään hukkalämpöä niin, että vuositasolla se on lähes energiaomavarainen. Tällaista aluetta kutsutaan energiataseeltaan positiiviseksi alueeksi (PED – Positive Energy District).

Hanke toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa 2026 ja ympäristöohjelmaa, tukee niiden energia- ja materiaalitehokkuuden mukaisia tavoitteita sekä edistää hiilineutraalille kaupungille asetun päämäärän saavuttamista.

Tutustu Oulun kaupungin ympäristöohjelman sivustoon.

Kuva Kaukovainion kirjastosta.

Palvelut

Kirjasto, koulu

Päiväkodit

Muu toiminta

Kartta Kaukovainion alueesta.

 

Kaukovainio

Kaukovainio on keskellä kaikkea. Alue sopii sijaintinsa ja palveluidensa ansiosta niin opiskelijoille, työssäkäyville, lapsiperheille kuin eläkeläisille.

Positiivisen energian alue (PED)

Kaukovainio on toinen Making-City-hankkeen pilottikaupungeista, joissa pyritään toteuttamaan energiataseeltaan positiivinen asuinalue. Hankkkeen kuusi seuraajakaupunkia Italiassa, Espanjassa, Turkissa, Sloveniassa, Bulgariassa ja Puolassa ovat sitoutuneet suunnittelemaan yhden energitaseeltaan positiivisen alueen. Pilottikaupungeissa Oulussa ja  Hollannin Groningenissä tehdyillä ratkaisuilla pyritään osoittamaan PED-konseptin toimivuus tehokkaan ja kestävän energiankäytön tiennäyttäjänä.

PED-konseptin lisäksi Kaukovainion kehityshankkeen aikana toteutetaan työpajoja ja muita ei-teknisiä toimenpiteitä, joilla edistetään kaupunkien vähähiilisyyspyrkimyksiä pitkällä aikavälillä sekä vauhditetaan siirtymistä vähähiiliseen energiatalouteen. Nämä koskevat erityisesti hankkeeseen osallistuvia kaupunkeja, mutta samat keinot ja selvitysten tulokset ovat toivon mukaan yleistettävissä myös muualle.

Miten energiaomavaraisuus toteutetaan?

Kaukovainiolla rakennettavassa rakennusten kokonaisuudessa tuotetaan energiaa ja hyödynnetään hukkalämpöä. Kiinteistöjen lämmittämisessä hyödynnetään myös nykyisen kaukolämpöverkon paluupuolta. Lisäksi viemäriveden lämpöä otetaan talteen, samoin kuin jo yleisempänä ratkaisuna myös poistoilman lämpöä lämpöpumpun avulla. Arinan kauppa syöttää kylmäkoneiden jäähdytyksestä tulevaa ylijäämälämpöä kaukolämpöverkkoon eikä se näin ollen mene hukkaan.

Kaukovainion keskuksen pilotin lisäksi osallistuvat organisaatiot kehittävät ja testaavat uusien innovatiivisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen liiketoimintamalleja sekä edistävät alueen sosiaalista kehitystä pienentämällä alueellista hiilijalanjälkeä. Myös oululaisilla ja etenkin kaukovainiolaisilla on mahdolllisuus osallistua PED-konseptin kehittämiseen. Aiheesta järjestetään muun muassa työpajoja. Kaukovainion yleisestä kehittämisestä työpajoja on järjestetty jo aiemmin.