Mäntybaanan 2-vaihe ja Nelosbaana

Kaupunginosat Hiironen, Kaukovainio, Lintula, Mäntylä
Kuva, Mäntylän kaupunginosasta.

Mäntybaanan sekä Nelosbaanan yleissuunnitelma
 

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on suunnittelemassa Mäntybaanan 2-vaiheen sekä Nelosbaanan. Nyt laadittavana on kyseisten baanojen yleissuunnitelma, jota esitellään yleisötilaisuudessa.

Mäntybaanan 2-vaihe toimii jatkumona vuonna 2020 rakennetulle Mäntybaanan 1-vaiheelle jatkuen Poikkimaantieltä aina Hiiroseen Kiilakiventielle saakka. Vastaavasti Nelosbaanan nyt suunniteltava osuus linjautuu Kiilakiventien varrelle välille Isokäpäläntie-Lyijytie.

Molemmat baanat ovat osa yhdyskuntalautakunnan hyväksymän Baanaverkkosuunnitelma 2030:n mukaista pyörätieverkkoa.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti