Havainnekuva Kaukovainion alueesta.

Kaukovainion kehittäjät

Oulun kaupunki ja Kaukovainio ovat mukana kansainvälisessä EU-hankkeessa pilottikohteena. Making-City-hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien vähähiilisyystavoiteita. Oulun kaupungin lisäksi Kaukovainion kehittämisessä ovat mukana myös Arinan Kiinteistöt Oy, Jetitek Oy,  Oulun Energia Oy, Oulu Sivakka Oy, Oulun yliopisto, VTT ja YIT Suomi Oy.

Sekä Suomen että koko Euroopan mittakaavassa Making-City on merkittävä pilottihanke. Hankkeessa tehtävällä työllä pyritään luomaan vastaavanlaisia vähähiilisiä, energiapositiivisia asuinalueita Eurooppaan. Hankkeen avulla myös eri alojen toimijat ovat löytäneet uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Tällä sivulla pääset tutustumaan tarkemmin kunkin organisaation osuuteen Kaukovainion kehittämishankkeessa.

Making-City

Making-City-hankkeen Oulun toteutuksessa pilotoidaan innovatiiviseen energiaratkaisuun perustuva rakennuskokonaisuus. Tavoitteena on tuottaa ja hyödyntää hukkalämpöä siten, että rakennuskokonaisuus on vuositasolla lähes energiaomavarainen. Lisäksi hankkeessa kehitetään koko kaupungin pitkän tähtäimen energiasuunnittelua ja  luodaan uusia innovatiivisten energiatehokkaiden ratkaisujen liiketoimintamalleja.

Kuva Kaukovainion ped -alueesta

Voit lukea lisää kansainvälisestä osuudesta Making-City-hankkeen sivuilta.

Kestävän kehityksen vuokra-asuntoja

Oulun Sivakka Oy vastaa Oulun kaupungin vuokratalojen rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Vuokra-asuntoja on tällä hetkellä 8 300. Making-City-hankkeeseen Sivakka rakentaa kaksi vuokrakerrostaloa ja varustaa niiden lisäksi yhden vanhan rakennuksen lämpöpumpulla, toimittaa taustatietoa ja on aktiivisesti mukana teknisten ratkaisujen kehittämisessä. 

Sivakan rakennuttamissa taloissa käytetään energiaratkaisuja, joilla pyritään pienimpiin ympäristövaikutuksiin, edullisimpiin kokokaiskustannuksiin pitkällä aikavälillä ja asukasystävällisyyteen. Kestävän kehityksen idea toteutuu siis laajalti. 

Linkki Sivakan sivuille

Yhteyhenkilö
Kari Puotiniemi, kari.puotiniemi@oulunsivakka.fi

Linkki Sivakan nettisivulle.

Havainnekuva kerrostalosta.

Asuinkerrostalot

YIT Suomi Oy rakentaa Kaukovainiolle asuinkerrostaloja yhteensä kymmenessä rakennusvaiheessa. Näistä kaksi ensimmäistä rakennusvaihetta on mukana Making-City-hankkeessa. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana alueelle tulee noin 90 uutta asuntoa.  

YIT:n tavoitteena on aloittaa nykyaikaisten vapaarahoitteisten YIT Kotien rakentaminen Kaukovainiolle vuoden 2019 aikana. Yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa YIT Suomi Oy pilotoi alueen uusia energiaratkaisuja. Making-City-hankkeen ansiosta voidaan myös kerätä ja hyödyntää energian käyttöön liittyvää dataa.

Linkki YIT Suomi Oy:n sivuille

Yhteyshenkilö
Marko Palonen, marko.palonen@yit.fi

Kuva S Arina kaupasta.

Ylijäämälämmön hyötykäyttö

Arinan Kiinteistöt Oy on rakentanut uuden kaupparakennuksen, jossa on hiilidioksidia kylmäaineena käyttävä jäähdytyslaitteisto. Sen tuottamaa ylijäämälämpöä voidaan käyttää kaupan itsensä lämmittämiseen ja syöttää kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu porakaivovarasto, johon kylmälaitteiden tuottamaa lauhdelämpöä voidaan varastoida myöhempään käyttöön. Myös olomuodon muutokseen perustuvaa lämpövaraajaa kokeillaan yhteistyössä VTT:n kanssa. 

Mainitut järjestelyt eivät haittaa kaupan normaalia toimintaa tai vaadi tilaa sen enempää kuin tavanomainen kaupan jäähdytyslaitteisto. Konseptia on mahdollista myös skaalata vapaasti ja näin ollen sillä on huomattava potentiaali.

Linkki Arinan sivuille

Energiaratkaisut

Oulun Energia suunnittelee ja toteuttaa alueen energiaratkaisut yhteistyössä hankkeen muiden osapuolien kanssa. Oulun Energia tuo myös energia-alan tuntemusta kaupunkisuunnitteluun.

Kaukovainiolle toteutetaan hybridikaukolämpöratkaisu, jossa kaukolämpö, lämpöpumppu ja aurinkosähkö yhdessä tuottavat energiaa tehokkaasti. Hankkeen energiaratkaisut mahdollistavat kulutusjouston lämmön ja sähkön osalta. Ratkaisut edistävät positiivisen energia-alueen syntymistä.

Tavoitteena on kehittää kauppaliikkeen ja kiinteistöjen omistajien kanssa energiatehokkaita teknisiä järjestelmiä muun muassa hyödyntämällä kauppojen kylmälaitteiden synnyttämää lauhdelämpöä kaukolämpöverkossa ja hybridikaukolämpöä asuinkiinteistöissä. Hankkeen teknisten ratkaisujen tavoitteena on fossiilisten polttoaineiden määrän vähentäminen ja näin myös hiilidioksidipäästöjen määrän pienentäminen.  Making-City-hanke antaa uusia mahdollisuuksia kehittää Oulun Energian liiketoimintaa ja sen hiilineutraalisuustavoitteita.

Linkki Oulu Energian sivuille

Yhteyshenkilö: Reijo Pantsar, reijo.pantsar@oulunenergia.fi

Linkki Oulun Energian nettisivulle

Laajemmat vaikutukset

Oulun yliopisto tarkastelee Making-City-hankkeessa, miten uudenlaisia kaupunginlaajuisia energiasuunnitelmia voitaisiin toteuttaa monistamalla tai laajentamalla Kaukovainiolle kehitettävää PED-energiaratkaisua. Oulun yliopisto myös auttaa Oulun kaupunkia laatimaan pitkän tähtäimen suunnitelman PED-energiaratkaisun monistamiseksi ja laajentamiseksi. Tätä varten Oulun yliopisto kehittää kaupunkisuunnitteluun mallia, jossa sovitetaan yhteen PED-energiaratkaisuja, maankäytön mahdollisuuksia ja yritysten liiketoimintamallien tavoitteita.

Making-City-hanke antaa Oulun yliopistolle mahdollisuuden tutkia Kaukovainion PED-alueella asukkaiden osallistumista energiakulutuksen tasapainotukseen ja myös muiden osapuolten kiinnostusta sekä vaikuttamismahdollisuuksia PED-energiaratkaisuun.

Näin Oulun yliopisto tuottaa uutta tietoa kestävämmän, älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi.

Linkki Oulun yliopiston sivuille

Yhteyshenkilö
Sari Hirvonen-Kantola, sari.hirvonen-kantola(at)oulu.fi

Tiedon anturointi, keruu ja siirto

VTT vastaa Kaukovainion kehitystyössä järjestelmien ohjaukseen liittyvästä kehityksestä, mallintamisesta, tiedonsiirtoratkaisuista, anturoinnista ja tiedonkeruusta. Kaukovainion PED-alueella kerätään kaikki energiavirtoihin liittyvä olennainen tieto yhdelle palvelimelle, jonka kautta järjestelmiä voidaan ohjata toivottuun suuntaan. Energian käyttöön liittyvää dataa kerätään kaikista PED-alueen rakennuskohteista. PED-alueeseen kuuluu yhteensä viisi rakennuskohdetta (noin 200 asuntoa) ja Arinan kauppakeskus.

VTT:llä on johdonmukaisesti kehitetty energian hallintaan liittyvää teknologiaa. Kaukovainion alueen kehitystyössä tavoitteena on ymmärtää alueen energiavirtojen luonne ja niiden ohjaukseen liittyvät seikat. Ohjauksen avulla voidaan ennakoida ja pienentää energiahuippuja ja tasapainottaa alueen energiakulutusta niin, että se toimii kannattavasti ympäristöön nähden. Päästöjä vähentämällä myös alueella asumisesta tulee miellyttävämpää.

Linkki VTT sivulle

Yhteyshenkilö
Erikoistutkija Klaus Känsälä, klaus.kansala@vtt.fi

Jäähdytys ja lämpöenergia

Jetitek Oy tarjoaa Kaukovainion PED-alueelle (Positive Energy District) ratkaisut, jotka keskittyvät lämpöenergian tuotantoon, siirtoon, varastointiin ja hallintaan. Making-City-hankkeen aikana Jetitek tekee kehitystyötä, pilotoi ja testaa erilaisia ratkaisuja ja toimintoja. Jetitek on toimittanut Arinan liikekiinteistöön energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen CO2-kylmäjärjestelmän ja lämmöntalteenottoratkaisun, jonka avulla tuotetaan lämpöenergiaa liikekiinteistön ja PED-alueen tarpeeseen kysynnän mukaan.

Kaukovainion alueella tehtävä kehitystyö on niin Jetitekille kuin muille toimijoille mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen tlaisuus olla mukana yhdessä kehittämässä pohjoisiin olosuhteisiin energiaomavaraista aluetta. Making-City-hankkeessa mietitään liiketoiminnallista skaalattavuutta ratkaisuille myös muissa hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa.

Linkki Jetitekin sivulle

Yhteyshenkilö
Jussi Parviainen, jussi.parviainen@jetitek.fi

 

Havainnekuva parkkipaikasta.

Hyvän elämän kokonaisuus

Oulun kaupunki on ennen muuta mahdollistaja erilaisille asukkaiden ja yritysten toiminnoille, hyvälle elämälle kokonaisuudessaan. Samalla kaupunki pyrkii siihen, että toiminta on pitkäjänteisesti kestävää kaikista näkökulmista tarkasteltuna. 

Making-City-hankkeessa kaupunki koordinoi, avustaa kaikissa tehtävissä soveltuvin osin, kaavoittaa ja toimittaa tausta-aineistoa. Hanke tarjoaa omalta osaltaan elementtejä täydentämään kestävää kokonaisuutta. Ratkaisujen laajemman sovellettavuuden pohtiminen ja kehittäminen on tärkeä osa hanketta kaupungin ja sen asukkaiden kannalta.

Linkki Oulun kaupungin sivuille

Yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Samuli Rinne, samuli.rinne@ouka.fi