Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja, Knuutilankangas
Sirkka-Liisa Torvela
p. 044-7034 615
Knuutilankankaan koululla joka toinen tiistai ja joka perjantai.

Terveydenhoitaja, Lämsänjärvi
sijainen Tiina Kemppainen p. 040-1677018
Lämsänjärven koululla tiistaisin aamupäivällä.

 
Koulunkäynti on lapselle työtä, jonka vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta. Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toivomme, että kouluneuvolasta muodostuu perheellenne paikka, johon on helppo ottaa yhteyttä.
 
Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1., 5. ja 8. –luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan tarkastukseen. Laajassa terveystarkastuksessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.
 
Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle lapsen poissaolosta. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tarvitessanne lääkäriaikaa sairaustapauksissa, voitte varata ajan omalta terveysasemaltanne.

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsenne opettajalle.