Erityisopetus

Laanilan yläasteen erityisopetustiimiin kuuluu kolme erityisopettajaa ja kolme koulunkäynninohjaajaa. Tiimi toimii tiiviissä yhteistyössä aineenopettajien, oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden sekä oppilaiden huoltajien kanssa.

Erityisopettaja työskentelee muun muassa sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on oppimis- tai keskittymisvaikeuksia tai elämäntilanteeseen liittyviä haasteita, jotka vaikeuttavat oppimista. Erityisopetusta toteutetaan lähinnä pienryhmämuotoisesti, mutta myös yksilöopetusta annetaan. Lisäksi käytetään samanaikaisopetusta, jolloin erityisopettaja työskentelee aineenopettajan työparina.

Koulunkäynninohjaaja osallistuu oppilaiden kasvatukseen ja tukee oppilaiden itsenäistä selviytymistä ja myönteisen itsetunnon kehittymistä. Hän avustaa tukea tarvitsevia oppilaita, toimii oppimistilanteiden ohjaajana opettajan työparina ja tekee myös valmistelu- ja tarkistamistehtäviä.