Opetussuunnitelma

Uusin perusopetuksen opetussuunnitelma on otettu Oulun kaupungin alakouluissa käyttöön syksyllä 2016. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus on alkanut seitsemäsluokkalaisille kaikissa Oulun kaupungin kouluissa syksyllä 2017. 

Laanilan koulun omaa opetussuunnitelmaa on työstetty kolme vuotta osittain rinnakkain Oulun kaupungin opetussuunnitelman kanssa. Oppilaan rooli aktiivisena oppijana, oppimisen merkityksellisyys ja onnistumisen kokemukset ovat uuden opetussuunnitelman keskeisiä asioita. Laaja-alaisen osaamisen taitoja edistetään kaikissa oppiaineissa ja jokaisella vuosiluokalla toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus.

Lue lisää Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta tästä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma