Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Laanilan yläasteella jokaisessa luokasta on valittu yksi tai kaksi luottamusoppilasta, jotka kuuluvat koulumme oppilaskunnan hallitukseen. Näin mahdollistetaan, että jokaisesta luokasta tulee mahdolliset viestit kokoukseen ja jokaiseen luokkaan saapuu tieto oppilaskunnan hallituksen päätöksistä. Oppilaskuntatoimintamme tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat.

Koulussamme oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Marjaana Niiranen.

Plan-kummilapsi

Tukioppilaat

Tukioppilas on 8.- 9.-luokkalainen koulumme oppilas, joka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, yhteisvastuuta, kouluviihtyvyyttä sekä kannustavaa ja turvallista ilmapiiriä koulussa. He myös auttavat uusia seitsemäsluokkalaisia sopeutumaan yläkoulun tapoihin, tutustumaan toisiinsa ja näin luomaan heille hyvän luokkahengen, esimerkiksi olemalla mukana ryhmäytymispäivänä ja järjestämällä heille tulojuhlan.

Tukioppilaat lisäksi tukevat pulmista kärsiviä oppilaita, he voivat keksiä yhdessä ratkaisuja ongelmatilanteisiin tai auttaa näitä avun saamisessa. Tukioppilaat myös toimivat linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä esim. kertomalla huolistaan opettajille.

Tukioppilaat toimivat koulukiusaamisen ehkäisijöinä, ystävinä ja reiluina kavereina.

Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat Heli Keskitalo ja Riitta Latvala.