Laanilan koulu.

Laanilan koulussa opiskelee vuosiluokilla 7 – 9 noin 380 oppilasta. Seitsemänsiä luokkia aloittaa vuosittain 6 - 7.

Koulumme arvot ovat osallisuus, vastuullisuus ja tasa-arvo.

Liikkuva koulu, vihreä lippu, Unesco ja Erasmus ovat toiminnassa koulussamme. Aktiivinen tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta lisää oppilaiden viihtyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia.