Opiskelu

Laanilan koulussa järjestään monenlaista yhteisöllisyyttä lisäävää ja oppilaita osallistavaa toimintaa. Oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevat mm. kerhot, ruokailu, välituntiaktiviteetit ja koulun edustaminen eri kilpailuissa, tapahtumissa ja projekteissa. 

Kannustamme oppilaita liikkumaan koulupäivän aikana. Oppilaiden käytössä on erilaisia liikuntavälineitä sekä sisä- että ulkotiloissa. Ruokavälitunnilla on mahdollisuuksen mukaan tarjolla Liikkuva koulu -välitunti.

Huomioimme opetuksessa oppilaiden erilaiset oppimistavat. Oppilailla on mahdollisuus osallistua oppiaineiden tavoitteiden asettamiseen, työtapojen valitsemiseen ja arviointiin. 

Järjestämme lukujärjestykseen sitomattomia koulupäiviä ja yhteisiä tapahtumia sekä luokkarajat rikkovaa opetusta. Kaikkien koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia oppilaiden oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen. 

STEAM-prosessi

STEAM

Koulumme STEAM-toiminnan tavoitteena on saada oppilaat ajattelemaan asioita laajemmin, luovasti ja kekseliäästi sekä oppimaan ryhmätyöskentelytaitoja. Samalla tavoitteena on laajentaa osaamista teknologisen mallintamisen ja valmistamisen avulla sekä ilmaista luovuutta. Tarkoituksena on myös kehittää oppilaiden ongelmanratkaisukykyä ja vahvistaa itseohjautuvuutta. STEAM-projektien prosessimallin avulla opitaan tekemisen kautta vaiheittaista työskentelyä. 

Laanilan koulun esittelyvideo

Laanilan koulun esittelyvideo