Laanilan koulun järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)
Oppilaalla: 
- on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
- on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
- on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
- on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
1) Hyvän käytöksen tunnusmerkit
- Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti
- Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
- Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.
- Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet)
- En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.
- Kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa. Tämä koskee myös nettikiusaamista.

2) Oleskelu ja liikkuminen Koulumatkat:
- Noudatan liikennesääntöjä
- Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan
- En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä
- Käyttäydyn turvallisesti toiset huomioiden linja-autopysäkillä.
- Vältän voimakkaiden hajusteiden käyttöä koulussa.
- Oppilaan ja henkilöstön kuvien jakaminen luvatta sosiaalisessa mediassa tai internetissä on kielletty.

3) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
- Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa
- Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle. 

4) Turvallisuus
- En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä
- Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta
- Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitettu välineet niille osoitetuille paikoille

5) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
- Häiritsevä mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.

6) Päihteet ja vaaralliset esineet
- Päihteet, tupakkatuotteet ja energiajuomat ovat kiellettyjä.
- En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita

4. Järjestyssääntöjen rikkominen
Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)
- opettajan nuhtelu tai puhuttelu
- luokasta poistaminen
- kasvatuskeskustelu
- jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
- kirjallinen varoitus
- määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.