Kansainvälisyys

Koulumme on aktiivisesti mukana kansainvälisyystoiminnassa. KV-toiminta tehdään näkyväksi kaikille koulun oppilaille ja siitä tiedotetaan aktiivisesti. Pyrimme edistämään kotikansainvälisyyttä ja avarakatseisuutta ja monikulttuurisia kohtaamisia mm. vierailijoiden, vierailujen ja muun yhteistyön avulla. 

Laanilan koulun kansainvälisyyssuunnitelma

Laanilan peruskoulun kansainvälisyyssuunnitelman tavoitteina ovat kansainvälisyystoiminnan monipuolisuus ja oppilaiden osallistuminen niin kansainvälisen toiminnan suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen ja tietoisuuden lisääminen eri kulttuureista ja ihmisistä sekä maailmankuvan laajentuminen. 

Laanilan peruskoulun kansainvälisyyssuunnitelma perustuu opetusneuvos Paula Mattilan nelikenttäjakoon: 

1. Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä

Koulullamme kansainvälisyys näkyy eri tavoin. Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen ja tietoisuuden lisääminen eri kulttuureista ja ihmisistä, sekä monipuolisen kielitaidon tärkeyden ymmärtäminen. Kansainvälisyys korostuu useiden eri oppiaineiden sisällöissä. 

Laanilan koulu on mukana kestävän kehityksen Vihreä lippu -ohjelmassa ja saanut kansainvälisen kasvatusalan ympäristömerkin eli Vihreän lipun. Vihreä lippu -toiminta lisää osallisuutta: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa. 

2. Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyys tarkoittaa sellaista kansainvälisyystoimintaa, jota voidaan toteuttaa omassa koulussa ja kunnassa. Laanilan peruskoulu toteuttaa kotikansainvälisyyttä seuraavilla tavoilla: 

- monipuolinen kielten opetus: englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja
- päivänavausten ajankohtaiset teemat
- kansainvälisyys- ja lähiruokateema kouluruokailussa ja kotitaloudessa
- kansainväliset vierailijat ja harjoittelijat 

3. Kansallinen kansainvälisyys

Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys sisältää kansainvälisyystoiminnan jonkin hankkeen puitteissa tai esimerkiksi toisen kunnan kanssa. 

Koulumme on Unesco-koulu. Maailmanlaajuisen Unesco-kouluverkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta (www.oph.fi). 

4. Kansainvälinen liikkuvuus

Kansainvälinen liikkuvuus tarkoittaa kansainvälisyyttä toisessa maassa esimerkiksi ulkomaille suuntautuvan vierailun tai leirikoulun muodossa.  

Liikkuvuutta toteutetaan sekä oppilaiden kanssa että ilman. Tällä hetkellä projekteja ovat Green School, Betech ja Erasmus KA1. Hakemukset on tehty NordPlus- ja Erasmus KA2 – projekteihin, joista ainakin jälkimmäinen on toteutumassa tulevina lukuvuosina.