Laanilan koulun kansainvälisyyssuunnitelma

Laanilan peruskoulun kansainvälisyyssuunnitelman tavoitteina ovat kansainvälisyystoiminnan monipuolisuus ja oppilaiden osallistuminen niin kansainvälisen toiminnan suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen ja tietoisuuden lisääminen eri kulttuureista ja ihmisistä sekä maailmankuvan laajentuminen.

Laanilan peruskoulun kansainvälisyyssuunnitelma perustuu opetusneuvos Paula Mattilan nelikenttäjakoon:

1. Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä

Koulullamme kansainvälisyys näkyy päivittäin monin eri tavoin. Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen ja tietoisuuden lisääminen eri kulttuureista ja ihmisistä, sekä monipuolisen kielitaidon tärkeyden ymmärtäminen. Kansainvälisyys korostuu useiden eri oppiaineiden sisällöissä.

Laanilan koulu on mukana kestävän kehityksen Vihreä lippu -ohjelmassa ja saanut kansainvälisen kasvatusalan ympäristömerkin eli Vihreän lipun. Vihreä lippu -toiminta lisää osallisuutta: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

Koulullamme järjestetään vuosittain kulttuuriblokki-päivä, joka edesauttaa suvaitsevaisuuden lisäämistä koulullamme.

2. Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyys tarkoittaa sellaista kansainvälisyystoimintaa, jota voidaan toteuttaa omassa koulussa ja kunnassa. Laanilan peruskoulu toteuttaa kotikansainvälisyyttä seuraavilla tavoilla:

- monipuolinen kielten opetus: englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja

- päivänavausten ajankohtaiset teemat

- kansainvälisyysteema kouluruokailussa

- blokkipäivinä kv- ja/ tai lähiruokateema kotitaloudessa

- Lucia-juhla

- kv-kerhon pitäminen mahdollisuuksien mukaan

- yhteydenpito kolumbialaiseen kummilapseen

- eko-ystävyyskoulu Ugandassa

- yhteistyö Villa Victor -toimintakeskuksen kanssa

3. Kansallinen kansainvälisyys

Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys sisältää kansainvälisyystoiminnan jonkin hankkeen puitteissa tai esimerkiksi toisen kunnan kanssa.

Laanilan koulu on toteuttanut kansallista kansainvälisyyttä esimerkiksi Coop-pro-projektin kautta. Projektissa on ollut Laanilan koulun lisäksi mukana yksi koulu Kuusamosta ja Oulusta.

Koulumme oppitunneilla on vieraillut espanjalainen opettaja, joka on mm. kertonut oppilaille kielten opiskelusta espanjalaisessa koulussa.  Kielten opetuksessa on hyödynnetty Svenska nu –verkostoa, joka on ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskus Hanasaaren koordinoima.

4. Kansainvälinen liikkuvuus

Kansainvälinen liikkuvuus tarkoittaa kansainvälisyyttä toisessa maassa esimerkiksi ulkomaille suuntautuvan vierailun tai leirikoulun muodossa.

Koulumme on saanut Erasmus+-apurahan projektiin nimeltä Together for a green Europe. Tässä projektissa on meidän koulun lisäksi mukana kaksi koulua Tanskasta, kaksi Walesista ja yksi Kyprokselta. Koulultamme on käynyt marraskuussa 2014 delegaatio Tanskassa viikon vierailulla. Mukana olivat erityisopettaja, rehtori, koulunkäynninohjaaja ja seitsemän oppilasta. Huhtikuussa 2015 kaksi opettajaa ja oppilasryhmä kävivät Kyproksella ja marraskuussa 2015 on meidän vuoro olla isäntinä. Viimeinen vierailu on keväällä 2016 Walesiin.

Tämän projektin lisäksi olemme mukana lähialueprojektissa Venäjän kanssa teemalla Rokilla on monta kieltä. Tässä projektissa tutustumme yhdessä kuusamolaisten koulujen kanssa venäläiseen kulttuuriin musiikin kautta.