Koulun esittely Koulun esittely

Laanilan koulussa opiskelee vuosiluokilla 7 – 9 noin 350 oppilasta. Seitsemänsiä luokkia aloittaa vuosittain 4 – 6.

Opetus- ja kasvatustyössä painotamme perusopintoja ja monipuolista yhteistyötä sekä työyhteisön sisällä että suhteessa koteihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Tämä yhdessä menetelmällisen kehittämistyön kanssa mahdollistaa oppilaille onnistumisia ja luo avoimen ja turvallisen ilmapiirin.

Tavoitteenamme on, että Laanilan hyväksyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä nuoresta kasvaa rehellinen, terve suomalainen, jolla on omat edellytykset huomioiden mahdollisimman hyvät ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet.

Aktiivinen tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta lisää oppilaiden viihtyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia.