Koulun esittely

Laanilan koulussa opiskelee vuosiluokilla 7 – 9 noin 400 oppilasta. Seitsemänsiä luokkia aloittaa vuosittain 6 - 7.

Opetus- ja kasvatustyössä painotamme perusopintoja ja monipuolista yhteistyötä sekä työyhteisön sisällä että suhteessa koteihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Tavoitteenamme on, että Laanilan hyväksyvässä, avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä nuoresta kasvaa rehellinen, terve suomalainen, jolla on omat edellytykset huomioiden mahdollisimman hyvät ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet.

Aktiivinen tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta lisää oppilaiden viihtyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia.