Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteet ja tehtävät

1. Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen

  • Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain.
  • Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 8.-luokan oppilaille, 15-vuotiaat saavat nuorison terveystodistuksen.
  • Terveystarkastuksessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista.
  • Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa terveystarkastusta.
  • Kohdennetut terveystarkastukset tarvittaessa riskiryhmiin kuuluville.

2. Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa.

3.  Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen.
 
4. Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
  • Kouluterveydenhoitajat ja tarvittaessa lääkäri osallistuvat koulun oppilashuoltoryhmään. Oppilashuoltoryhmä auttaa oppilaita ja heidän perheitään oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.
Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Tapaturman tai sairastumisen tapahduttua vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.
 
Kun tarvitaan lääkärinaikaa sairaustapauksissa, voi ajan varata omalta terveysasemalta. Mikäli oppilaalla on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä opettajalle ja terveydenhoitajalle. Oppilaan/huoltajan on itse huolehdittava omaan perussairauteensa (esim. migreeni, päänsärky, kuukautiskivut yms.) liittyvästä lääkehoidosta: omat särkylääkkeet mukaan kouluun!
 
Terveydenhoitaja työskentelee Laanilan koululla ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.
Päivystystunnilla klo 12-13 voi käydä vastaanotolla ilman ajanvarausta. Puhelintunti on päivittäin klo 12-13.
 
Laanilan koulun terveydenhoitaja:
Aila Lausmaa p. 044-7034623
sähköposti:  aila.lausmaa@ouka.fi

Oppilaan lääkehoitosuunnitelma (word)