Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat Heli Keskitalo ja Riitta Latvala.

"Tukioppilas on 8.- 9.-luokkalainen koulumme oppilas, joka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, yhteisvastuuta, kouluviihtyvyyttä sekä kannustavaa ja turvallista ilmapiiriä koulussa. He myös auttavat uusia seitsemäsluokkalaisia sopeutumaan yläkoulun tapoihin, tutustumaan toisiinsa ja näin luomaan heille hyvän luokkahengen, esimerkiksi olemalla mukana ryhmäytymispäivänä ja järjestämällä heille tulojuhlan.

Tukioppilaat lisäksi tukevat pulmista kärsiviä oppilaita, he voivat keksiä yhdessä ratkaisuja ongelmatilanteisiin tai auttaa näitä avun saamisessa. Tukioppilaat myös toimivat linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä esim. kertomalla huolistaan opettajille.

Tukioppilaat toimivat koulukiusaamisen ehkäisijöinä, ystävinä ja reiluina kavereina."