Oppilaskunta

Laanilan yläasteella jokaisessa luokasta on valittu kaksi luottamusoppilasta, jotka kuuluvat koulumme oppilaskunnan hallitukseen. Näin mahdollistetaan, että jokaisesta luokasta tulee mahdolliset viestit kokoukseen ja jokaiseen luokkaan saapuu tieto oppilaskunnan hallituksen päätöksistä. Oppilaskuntatoimintamme tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat.

Koulussamme oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimivat Tuomas Immonen ja Satu Kurvinen.

Koulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Aino Lesosen mietteitä toiminnasta: 

"Olen ollut Laanilan yläasteen oppilaskunnan hallituksen jäsenenä seiskaluokalta lähtien ja nyt ysiluokalla pääsin oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi. Oppilaskunnan kautta pääsee vaikuttamaan ja päättämään kouluun liittyvistä asioista. Kuitenkin minulle tärkeintä on se, että jokainen koulumme oppilas pystyy halutessaan vaikuttamaan ja tuomaan ideoitaan esille. Jos jollakin oppilaalla syntyy idea koulun kehittämiseen, haluan, että minun puheenjohtajakaudellani nämä ideat tulevat kuulluksi, olivat ne sitten toteutuskelpoisia tai eivät. Tavoitteenani on saada kokouksiimme kannustava ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa sanoa mielipiteensä.”