Oppilaskunta

Koulumme on mukana kehittämässä oppilaskuntatoimintaansa opetusministeriön Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu -hankkeen mukaisesti. Oppilaskuntatoimintamme tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat.

Jokaisessa luokassa on luokkakohtaisesti valittu kaksi luottamusoppilasta, jotka kuuluvat koulumme oppilaskunnan hallitukseen. Näin mahdollistetaan, että jokaisesta luokasta tulee viesti kokoukseen ja jokaiseen luokkaan saapuu tieto päätöksistä.

Koulussamme oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Tuomas Immonen.

Koulun oppilaskunnan hallituksen sihteerin mietteitä toiminnasta: 

"Olen ollut Laanilan yläasteen oppilaskunnan hallituksen jäsenenä seiskaluokalta lähtien ja nyt kasiluokalla pääsin oppilaskunnan hallituksen sihteeriksi. Oppilaskunnan kautta pääsee vaikuttamaan ja päättämään kouluun liittyvistä asioista, joihin tavallisena oppilaana ei ehkä olisi sananvaltaa. Oppilaskuntamme kokoontuu noin kahdesti kuukaudessa, ja kokouksissa käsittelemme koulussa viihtymiseen ja hyvään ilmapiiriin liittyviä asioita.

Oppilaskunnassa olemme päässeet päättämään esimerkiksi taksvärkkipäivän tuoton lahjoituskohteen, joka oli viime vuomma  OYS:in lasten syöpäosasto sekä suunnittelemaan erilaisia tapahtumia, kuten Hyvinvointiviikkoa. Oppilaskunnan kautta pääsin viime vuonna myös juontamaan koulumme "Kaikki vastaan 1" -vapputapahtumaa.

Muita tapahtumia, joihin olen oppilaskunnan kautta päässyt, ovat mm. Vaikuttajapäivät kaupungintalolla, Oppilaskuntafoorumi Kaukovainiolla, jossa pääsimme tutustumaan muiden oppilaskuntien jäseniin sekä heidän hallituksen toimintaan ja päätöksiin, Olimme myös Oulun kaupunkikokouksessa Oulunsalossa Kirkonkylän koululla. Viime vuonna otimme osaa suureen kouluruokakisaan, jossa  sijoituimme toiseksi. Voittamalla summalla saimme  ulos sään kestävän pingispöydän.

Meillä oppilaskunnassa on hyvä porukka, eikä kokouksissa koskaan ole hiljaista hetkeä, vaan kaikki heittelevät ideoita kilpaa. Olemme saaneet paljon aikaiseksi yhdessä. " -Roosa Ukkola (sihteeri)