Työelämään tutustuminen, TET

Työelämään tutustumisjaksojen (TET) tarkoitus on antaa oppilaalle mahdollisimman laaja ja monipuolinen kuva työtyötehtävistä, ammateista ja työskentelyoloista kussakin työpaikassa.

Työelämään tutustuminen järjestetään koulua koskevien säännösten ja määräysten puitteissa. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta rahallista korvausta työstään.

Peruskoulun oppilas tutustuu työelämään 6 tuntia/työpäivä. Ruokatauko sisältyy kuuteen tuntiin. 9. luokan oppilailla jakson pituus on yksi viikko ja se ajoittuu syys-joulukuuhun.

Työpaikalla jokaiselle oppilaalle nimetään opastajahenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet sekä valvoo työhön tutustumista. Molempien osapuolten edun mukaista olisi, että tutustumisviikkoa varten laaditaan päiväkohtainen ohjelma. Tutustumisjakson kuluessa toivotaan järjestyvän myös todellisia työtilanteita, sillä nuori haluaa aktiivisesti tehdä eikä vaan katsella. Teetettävien töiden osalta noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä.

Ruokailu on ensisijaisesti lähimmällä koululla tai päiväkodissa. Työnantaja voi tarjota maksuttoman aterian. Kaupunki järjestää oppilaan kyydityksen ja vakuuttaa oppilaat tutustumisjakson aikana tapaturman varalta.

Oppilaalla on mukana henkilötieto- ja arviointilomake, joka palautetaan opinto-ohjaajalle suljetussa kirjekuoressa tutustumisjakson jälkeen. Oppilas laatii tutustumisjakson aikana raportin työpaikastaan ja töistään. Sen asiatietojen osalta hän tarvitsee työnantajan apua.

TET-torilla tavataan

TET-torin tarkoituksena on olla tiedonvälityskanava TET-asioissa sekä työnantajien, oppilaiden, huoltajien että opon näkökulmista.

TET-torin kautta oppilaat pääsevät helposti tutkimaan kiinnostavia TET-paikkoja. Näin ollen TET-tori on myös työpaikoille mahdollisuus olla esillä ja tehdä omaa ammattialaa nuorten keskuudessa tunnetuksi. Sivuilta löytyy myös koulutukseen liittyvää monipuolista tietoa.