Opiskelu

Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, joista 45 – 49 kurssia on valtakunnallisia pakollisia kursseja ja loput valtakunnallisia syventäviä tai koulukohtaisia kursseja. Opiskelu lukuvuoden aikana on jaettu viiteen jaksoon, jotka kukin kestävät noin 7,5 viikkoa. Jakson lopuksi on koeviikko, jolloin suoritetaan kyseisen jakson aikana opiskeltujen kurssien kirjalliset kokeet. Oppitunnit ovat 75 minuuttia, välitunnit 15 minuuttia ja ruokailutauko 45 minuuttia.

Lukio-opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi kolmessa vuodessa mutta sekä opintojen nopeuttaminen että opiskeluajan pidentäminen ovat mahdollisia.

Lukion päätteeksi suoritetaan yleensä ylioppilastutkinto. Tutkinto koostuu neljästä pakollisesta aineesta. Äidinkieli on kaikille pakollinen aine. Muut kolme pakollisena kirjoitettavaa ainetta on valittava seuraavista: joku reaaliaine, matematiikka, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli. Vähintään yhden kirjoitettavan aineen kokeen on oltava ns. A-tason koe. Lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisinä aineina niitä kijoitettavia aineita, joita asianomainen ei kirjoita pakollisina aineina.

Erikoislukion opiskelijoina madetojalaisilla on oikeus (mutta ei velvollisuus) jättää osa valtakunnallisista pakollisista kursseista opiskelematta sen estämättä lukion päättötodistuksen saamista. Poisjättämisoikeus ei kuitenkaan koske niitä aineita, joita asianomainen haluaa kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa.

Opiskelun eteneminen lukiossa on ripeää, joten työtä on tehtävä säännöllisesti jo kurssin aikana.

Luokattomassa lukiossa opiskelija tekee itse itselleen lukujärjestyksen välitsemalla haluamansa kurssit kurssitarjottimelta. Valitut kurssit sijoittuvat opiskelijan lukujärjestykseen kiertotuntikaavion mukaisesti.