Oppilaskunta

Madetojan musiikkilukion opiskelijakunta on oleellinen osa koulun toimintaa ja sen hyvinvointia. Kokonaisuudessaan opiskelijakunnan toiminta tukee Madetojan musiikkilukion toimintaa antaen arvokasta kokemusta erilaisten kulttuuritapahtumien ja toimintojen järjestämisestä.

Opiskelijakunnan tarkoituksena on olla Madetojan musiikkilukion opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä seuraavilla toimenpiteillä:

  • Edistämällä koulun viihtyisyyttä
  • Parantamalla lukio-opiskelun edellytyksiä
  • Parantamalla musiikin harrastamiseen liittyvää toimintaa Madetojan musiikkilukiossa edistämällä ja valvomalla jäsentensä etuja ensisijaisesti koulun sisäisesti ja tarvittaessa myös koulun ulkopuolella
  • Tekemällä jäsenistöään hyödyttävää yhteistyötä koulun muiden ryhmien, tarkoituksenmukaisten koulun ulkopuolisten ryhmien, yhteisöjen, yhdistysten, yritysten ja päättäjien kanssa sekä tekemällä yhteistyötä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n ja sen piirijärjestö Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Pohjois-Suomen Piiri ry:n kanssa.

Opiskelijakuntaan voi liittyä jäseneksi täyttämällä liittymislomakkeen osoitteessa http://bit.ly/madopkhliity. Opiskelijakunnan hallitus järjestää marraskuussa järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan hallituskaudelle hallituksen uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja ensimmäisen vuoden opiskelijat. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti täytyy olla yhdistyksen jäsen, jotta voi astua ehdolle tai äänestää.

Opiskelijakunnan hallitus toimii opiskelijoiden ja opettajien välisenä yhteytenä, jonka avulla voi päästä vaikuttamaan koulun asioihin. Opiskelijakunnan hallituksen edustajat käyvät säännöllisesti opettajainkokouksissa tuomassa esille opiskelijoiden näkemyksiä ja ideoita ajankohtaisiin asioihin.

Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu noin joka toinen viikko kokoustamaan ja keskustelemaan opiskelijoista koskevista asioista. Kaikki kokoukset ovat avoimia ja niitä koulumme opiskelijat pääsevät seuraamaan vapaasti. Sen lisäksi, opiskelijakunnan hallitus on virallisesti rekisteröity yhdistys ja löytyy yhdistysrekisteristä.

Vuosittain opiskelijakunta on vahvasti mukana hallituksen omissa tapahtumissa sekä järjestämässä koulun erilaisia musiikkitapahtumia. Tapahtumia järjestetään sekä koulun sisällä että Oulun eri konserttipaikoissa.

Ilman palautetta ei voi kehittyä, siksi opiskelijakunnan hallitus on luonut Sarahah-palveluun palautelaatikon, jota kautta voi lähettää hallitukselle palautetta anonyymisesti. Palautelaatikko löytyy osoitteesta: madisopkh.sarahah.com. Haluamme tällä mahdollistaa sen, että palautteen antamiselle olisi mahdollisimman pieni kynnys.

Opiskelijakunnan hallituksella on myös oma Instagram ja Snapchat tili (@madlukiolaiset) jossa tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

Hallituksen vastuutehtävät

- Puheenjohtaja: Lauri Liimatainen

- Varapuheenjohtaja: Adele Nikula

- Sihteeri: Atte Antikka

- Somevastaavat: Aino Morko ja Hanna-Leena Hildén

- Oppilashuoltoryhmävastaava: Sara Putkonen

- Edunvalvontavastaava:  Juuso Lenkola

- Jäsenvastaava:  Milla Sneck

- Kahvitusvastaava: Adele Nikula

- Rahastonhoitaja: Severi Seppänen

- SLL vastaava: Enni Viitasaari

 

Opiskelijakunnan hallituksen kestävän kehityksen jaos

Opiskelijakunnan hallituksen KeKe-jaoksen tehtävä on varmistaa, että koulullamme huomioidaan ilmastokriisiin liittyvät kestävän kehityksen tarpeet. Jaos kokoontuu tietyin väliajoin ideoimaan uusia juttuja, joilla saisimme koulustamme mahdollisimman ympäristöystävällisen.

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajiston yhteystiedot

Puheenjohtaja Lauri Liimatainen

liimatainen.lauri1@gmail.com

+358 50 918 9320

Varapuheenjohtaja Adele Nikula

nikula.adele@gmail.com

+358 40 939 1537

Ohjaava opettaja: Mikko Alanne