Oppilaskunta

Oppilaskunta on tärkeä osa koulua ja sen toiminta kokonaisuudessaan tukee Madetojan musiikkilukion erityistehtävää, antaen arvokasta kokemusta erilaisten kulttuuritapahtumien ja toimintojen järjestämisestä.

Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden ja opettajien välisenä linkkiä ja on näin ollen hyvä kouluun liittyvien asioiden vaikutuskanava. Oppilaskunnan edustajat voivat soveltuvin osin osallistua opettajakunnan kokouksiin. Oppilaskunta toimii yhteistyössä oppilaskunnan ohjaajan kanssa, jonka opettajakunta valitsee keskuudestaan.

Oppilaskunnan järjestäytymisestä ja toiminnasta määrätään oppilaskunnan säännöissä, jotka koulun opettajainkokous hyväksyy oppilaskunnan hallituksen esityksestä. Oppilaskunnan säännöt ovat opetussuunnitelman liitteenä.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki lukiomme opiskelijat. Heitä edustaa vaaleilla valittu oppilaskunnan hallitus, joka koostuu jokaisen luokan oppilaista. Oppilaskunnan hallitusta johtaa puheenjohtajapari, joka valitaan erillisillä vaaleilla.  Oppilaskunnan työssä on mukana oppilaskunnan ohjaava opettaja. Hallitus pyrkii parantamaan opiskeluoloja ja virkistämään yhteisöä erilaisilla tapahtumilla, joiden toteuttamiseen tarvitaan opiskelijoiden laajaa yhteistyötä.

Vuosittain oppilaskunta on vahvasti mukana hallituksen omissa tapahtumissa sekä järjestämässä koulun erilaisia musiikkitapahtumia. Tapahtumia järjestetään sekä koulun sisällä että Oulun eri konserttipaikoissa. Musiikkitapahtumien yhteydessä oppilaskunta tekee yhteistyötä muiden Suomen musiikkilukioiden kanssa, kutsumalla musiikkilukioiden yhtyeitä esiintymään koulun eri tilaisuuksiin.

 

Ohjaava opettaja: Mikko Alanne