Toiminta-ajatus ja arvot

Madetojan musiikkilukio tarjoaa saman yleissivistyksen ja mahdollisuuden jatko-opintoihin kuin maamme yleislukiot. Samalla koulu tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen musiikin opiskeluun.

Arvot ja toimintakulttuuri

Madetojan musiikkilukio pyrkii kasvattamaan opiskelijansa tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, omatoimisiksi, luoviksi ja yhteistyökykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä toista ihmistä ja toisen työtä kunnioittaviksi ihmisiksi. Lukion opetus antaa opiskelijalle mahdollisuuksia kasvaa ihmisenä ja tarjoaa hänelle valmiuksia osallistua yhteiskunnan, elinympäristön, kulttuurin, kansainvälisyyden, rauhan ja inhimillisyyden edistämiseen.

Koulumme pyrkii toteuttamaan asettamansa tavoitteet yleisten oppiaineiden lisäksi myös musiikin avulla, joka muiden taiteiden ohella on tärkeä ihmisen persoonallisuutta muovaava tekijä. Musiikkilukiossa opiskelijan onnistuminen on muutakin kuin virheetön suoritus: se on tekemisen iloa.

Koulu toimii yleissivistävänä, ylioppilastutkintoon johtavana ja jatko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena. Koulu kasvattaa musiikin ja kulttuurin kuluttajia ja tuottajia. Musiikinopetuksen erillisresurssit ja tuntijaon valinnaisuus mahdollistavat monipuolisen musiikinopiskelun.

Koulu tekee yhteistyötä ja on vuorovaikutuksessa paikkakunnan eri taideoppilaitosten, kulttuuri-instituutioiden ja korkeakoulujen kanssa. Kansainvälisten yhteyksien luomista pidetään tärkeänä, jolloin kansainvälisyyskasvatus korostuu yhteisen musiikkikielen avulla.

Yhteisen harrastuksen avulla luodaan yhteisöllistä Madetoja-henkeä ja hyviä sosiaalisia suhteita.