Luokkien 7. - 9. ukuvuositiedote 2018-2019 on julkaistu

Tiedoite on luettavissa / tulostettavissa pdf-muodossa.

Muutettu 13.9.2018: VALO-luokan opettaja on Ulla Liukkonen, p. 050 3626462 

Luokanvalvojat selvittävät, haluavatko huoltajat paperiversion koululta.

Merikosken koulu

Rehtori  044 7039 378

Alakoulu, Merituuli

Käyntiosoite:
1-3-luokat: 
Ruittukuja 4, 90520 Oulu
4-6-luokat:
Kauppaseurantie 2, 90520 Oulu

Apulaisjohtaja 044 7039 393
Kanslia 040 6691851
Koulukuraattori 044 7039 003 (koululla to)
Koulupsykologi 044 7039 666 (koululla to)
Terveydenhoitaja 044 7034618

Yläkoulu

Käyntiosoite: Itäkangastie 9, 90500 Oulu

Apulaisjohtaja

Kanslia 050 3166 700
Koulukuraattori 044 7039 003 (koululla ma ti)
Koulupsykologi 044 7039 666 (koululla ma pe)
Terveydenhoitaja 7. - 8. lk 044 7034 475
Terveydenhoitaja 9. lk 050 3664 037