Järjestyssäännöt

Tuiran koulun järjestyssäännöt           
 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Myös järjestyssäännöt ovat voimassa vastaavan ajan.

 

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

   1) Hyvän käytöksen tunnusmerkit

 • Käyttäydy kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.
 • Noudata koulun kaikkien aikuisten antamia ohjeita.
 • Epäasiallinen kielenkäyttö koulussa on kielletty.
 • Käyttäydy kunnioittavasti muita kohtaan.
 • Riisu ulkovaatteet ruokailun ja oppitunnin ajaksi.
 • Noudata hyviä ruokailutapoja. Purukumia tai makeisia ei saa tuoda kouluun. 
 • Pidä huolta omista ja koulun tavaroista. Älä ota luvatta toisen omaa.
 • Älä käyttäydy vilpillisesti, kopioi tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitse töiden lähteet näkyviin.
 • Oppilaalla on oltava asianmukaiset opiskeluvälineet mukana koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).
 • Kiusaaminen tai sen hyväksyminen ei ole sallittua missään muodossa.

   2) Oleskelu ja liikkuminen

 • Noudata liikennesääntöjä.
 • Käyttäydy ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.
 • Käyttäydy turvallisesti liikenteessä koulumatkalla sekä siirtymätilanteissa koulupäivän aikana.
 • Älä poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Poistumiseen tarvitset luvan koulun aikuiselta. Noudata välituntialuetta koskevia sääntöjä. Mene ripeästi välitunnille, jonka vietät välituntialueella. P-alue, C-talon tausta pyörätien puolella ja B-talon tausta eivät kuulu välituntialueeseen. A- ja B-talojen välinen alue ei myöskään kuulu välituntialueeseen.
 • Älä kulje koulun parkkialueen läpi. Linja-autolla tullessasi käytä oppilaille tarkoitettua porttia.
 • Älä käytä voimakkaita tuoksuja koulussa.
 • Käyttäydy turvallisesti toiset huomioiden linja-autopysäkillä.

  3) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Noudata siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.
 • Korvaa aiheuttamasi vahinko ja puhdista tai korjaa aiheuttamasi sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle. 

   4) Turvallisuus

 • Kouluun ei saa tuoda koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä.
 • Ylläpidä omalla käyttäytymiselläsi yhteistä turvallisuutta koulupäivän aikana.
 • Jätä koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet niille osoitetuille paikoille.

   5) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Häiritsevä mobiililaitteen ja kuulokkeiden käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.
 • Oppilaan ja henkilöstön kuvaaminen ja/tai kuvien jakaminen luvatta sosiaalisessa mediassa tai internetissä on kielletty.

   6) Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Päihteet, tupakkatuotteet (mukaan lukien sähkötupakka), tupakointivälineet ja energiajuomat ovat kiellettyjä.
 • Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä tai aineita. 

4. Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36):

Toimenpiteet:

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu
 • kasvatuskeskustelu
 • luokasta poistaminen
 • koulupäivän keskeyttäminen / opetuksen epääminen loppupäivän ajaksi
 • kirjoitustehtävä

Kurinpitokeinot:

 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen

 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.

Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.