Oppilaskunta

Oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaat valitsevat luokastaan edustajan ja varaedustajan oppilaskunnan hallitukseen, joka kokoontuu säännöllisesti. Oppilaskunnan esittämät toivomukset koulun viihtyvyyden ja yhteishengen parantamiseksi käsitellään opettajakunnan kokouksissa. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa opettaja Leena Rousu.