Koulumme

Toppilan väistötilat ovat Tuiran koulun käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Tuiran koulussa annetaan perusopetusta luokkatasoilla 1-6 ja oppilasmäärä on noin 210. Koulussa annetaan opetusta myös kahdella musiikin erikoisluokalla, alueellisissa erityisryhmissä ja vaativan erityisen tuen ryhmässä. Koulumme on ylpeästi kansainvälinen, sillä koulumme oppilailla on 14 äidinkieltä ja toista kotikieltä suomen kielen lisäksi. Olemme ylpeitä kansainvälisestä koulustamme ja koemme monikulttuurisuuden rikkaudeksi.

Koulun ilmapiiri on lämmin, välitön, helposti lähestyttävä ja turvallinen. Tuiran koulussa henkilökunta ja vanhemmat pyrkivät yhdessä antamaan oppilaille sellaiset  valmiudet, että he selviytyvät elämässään, luottavat itseensä ja ottavat toiset huomioon. Perustietojen ja –taitojen lisäksi painotetaan hyviä käytöstapoja,  erilaisuuden hyväksymistä, monikulttuurisuuden arvostamista sekä kestävää elämäntapaa.

Oppilaiden osallisuus on tärkeää. Koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta, joka järjestää erilaisia tapahtumia koko kouluväen iloksi. Koulun yhteishenki on hyvä ja pyrimmekin kaikessa toiminnassa yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemisen meininkiin.

Musiikkiluokkien ja useiden ammattitaitoisten musiikinopettajiemme ansiosta musiikki näkyy ja kuuluu koulun arjessa jatkuvasti. Nykyiset kakkosluokkalaiset voivat hakea musiikkiluokalle tammi-helmikuun vaihteessa. Uuden koulun valmistuttua musiikkiluokkatoiminnalle on kaupungin nykyaikaisimmat opetustilat käytössä. 

Tuiran koulu on myös Liikkuva Koulu. Toiminnassa painotetaan liikkumista, terveellistä liikunnallista elämäntapaa ja liikuntaa eri muodoissa.

Tuiran koulun vanhempaintoimikunta Tomera järjestää oppilaiden perheitä yhdistäviä tapahtumia lukuvuoden aikana - esimerkkeinä vanhempien aamukahvitukset ja pajailta. Nämä tapahtumat ovat tärkeitä ja mukavia, lämminhenkisiä yhdessä tekemisen hetkiä ja ovat saaneet paljon kiitosta niin oppilailta kuin vanhemmiltakin. 

Koulu järjestää lauantaikoulupäivän 2.12.2023 Kotikansainvälisyys-teemalla. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan avoimien ovien päivän periaatteella.