Koululla oppilashuollon palveluista ovat käytettävissäsi koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälä, koulupsykologi Jenni Pietarinen sekä kouluterveydenhoitajat Teija Hirvonen (alakoulu) ja Sanna Iisakka (yläkoulu). 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja hän tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. 

Koulupsykologi tukee oppilaiden psyykkistä hyvinvointia ja tervettä kasvua ja kehitystä. Hän tarjoa psykologista asiantuntemusta myös oppimiseen ja opiskeluun osallistuen oppimisedellytysten arviointiin ja tukitoimien suunnitteluun.

Koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi 

  • kouluun liittyvät motivaatio-ongelmat, käyttäytymisen haasteet, kiusaaminen, stressi, keskittymisvaikeudet
  • psyykkiseen vointiin liittyvät haasteet, kuten mielialaongelmat, ahdistuneisuus ja paniikkioireet, tunne-elämän haasteet 
  • perheeseen tai ihmissuhteisiin liittyvät muutokset, kaverihuolet ja elämän erilaiset kriisitilanteet. 

Kouluterveydenhoitaja keskittyy oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä oppimisen edistämiseen. Oppilaat tapaavat kouluterveydenhoitajan jokaisella vuosiluokalla. Terveystarkastuksissa terveydenhoitaja seuraa muun muassa oppilaan kasvua, kehitystä ja yleistä hyvinvointia. Osa terveystarkastuksista on laajoja, jolloin myös koululääkäri tapaa oppilaan. Laajoihin terveystarkastuksiin vanhemmat kutsutaan mukaan.

Kouluterveydenhoitajan kanssa voi keskustella esimerkiksi unesta, ravitsemuksesta, vapaa-ajasta, murrosiästä tai muusta mieltä painavasta asiasta. Tarpeen mukaan terveydenhoitaja voi ohjata lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle sekä tekee yhteistyötä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Terveydenhoitajan vastaanotolle voi hakeutua ilman ajanvarausta terveydenhoitajan päivystystunneilla. Terveydenhoitajalta voi myös varata vastaanottoajan ottamalla yhteyttä puhelimitse tai Wilmassa.

Nuoriso-ohjaajat: Koulullamme käy eri toiminnoissa mukana nuoriso-ohjaajia Toppilan nuorisotalolta  ja Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistyksestä.

He voivat osallistuvat

  • retkiin - ryhmäytykset, luokkaretket ja taidetestausmatkat
  • välituntitoiminnoissa - onnenpyörä ja kirjaston välituntikäyttö
  • kahdeksasluokkalaisten haastatteleluihin

Ja omien sanojensa mukaan: "Me haahuilemme käytävillä muulloinkin. Meille saa tulla juttelemaan jos siltä tuntuu ja vaikkei tuntuisikaan :)"

Yhteystiedot: puhelin, sähköposti, vastaanottoajat koululla - yhteyttä voi ottaa myösWilmalla

Koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälä, puh. 0447039003, kaisa.pintamo-kenttala (at) ouka.fi. Alakoululla torstaisin, yläkoululla maanantaisin ja tiistaisin.

Koulupsykologi Jenni Pietarinen, puh. 0447039666, jenni.pietarinen (at) ouka.fi. Alakoululla torstaisin, yläkoululla maanantaisin ja perjantaisin.

Kouluterveydenhoitaja (alakoulu) Teija Hirvonen, puh 044-703 4618, teija.hirvonen (at) ouka.fi. Alakoululla maanantaisin ja perjantaisin - päivystystunti 9:30-10.

Kouluterveydenhoitaja (yläkoulu) Sanna Iisakka, puh 044-703 4475, sanna.iisakka (at) ouka.fi, yläkoululla maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Sekä kouluterveydenhoitaja Vähäkangas Satu , puh. 050 3664 037 satu.vahakangas (at) ouka.fi. yläkoululla torstaisin. Molempien päivystysaika 11.30-12.00. Yhteyttä voi ottaa myös Snapchat terkkarimkoski.

Toppilan nuorisotalon Facebook sivu ja instagram.

 

Teija, Sanna, Jenni, ja Kaisa