Merikosken koulun järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

 • Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • Oppilaalla on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • Oppilaalla on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 1. Hyvän käytöksen tunnusmerkit

 • Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti
 • Noudatan koulun opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita
 • Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.
 • Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet)
 • En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.
 • Jätän päällysvaatteet käytävän naulakkoon/kaappiini mennessäni luokkaan, ruokalaan tai juhliin
 • Kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa.
 1. Oleskelu ja liikkuminen

 • En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Toistuvista luvattomasta poistumisesta koulualueelta seuraa jälki-istunto 
 • Käyttäydyn asiallisesti koulumatkoilla ja noudatan liikennesääntöjä
 1. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot omaisuudelle eri oppimisympäristöissä
 1. Turvallisuus

 • En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä, vaarallisia esineitä tai aineita
 • Käyttäydyn turvallisuutta edistäen
 • Jätän pyörän ja mopon koulun etupihalle niille osoitetuille paikoille
 1. Kameran, tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Oppitunneilla, ruokailussa ja koulun tilaisuuksissa mobiililaitteiden käyttö on sallittu vain opettajan luvalla
 • Koulussa kuvaaminen on sallittu ainoastaan kuvattavien henkilöiden luvalla.  
 • Julkaisemiseen tarvitaan aina lupa kuvattavalta henkilöltä. Alaikäisen henkilön kuvien julkaisemiseen tarvitaan lupa kuvattavalta sekä hänen huoltajaltaan.
 1. Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Päihteet, tupakkatuotteet ja energiajuomat ovat kiellettyjä
 • Tupakointi on kielletty kouluaikana ja koulualueella
 1. Kouluruokailu

 • Jätän takin, repun/laukun ja päähineen  ruokalan ulkopuolelle
 • En etuile ruokajonoissa, noudatan hyviä ruokailutapoja
 • Palautan ruokailuvälineet ja nostan tuolin paikoilleen

4. Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)

Toimenpide

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu
 • luokasta poistaminen
 • kasvatuskeskustelu
 • tupakointi kouluaikana ilmoitetaan huoltajalle
 • tupakointi koulualueella ilmoitetaan poliisille

Rangaistus

 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia - suoritetaan heti seuraavassa mahdollisessa jälki-istunnossa 
  • suorittamatta jätetyt jälki-istunnot käsitellään kasvatuskeskustelussa oppilaan ja huoltajien kanssa ja mikäli suoritukset edelleen puuttuvat, seuraa kirjallinen varoitus. 
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen

Kaikki toimenpiteet kirjataan Wilmaan.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.