Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä ovat mm. yhteydenotot koteihin, vanhempainillat, huoltajatapaamiset ja koteihin jaettavat tiedotteet. Koulussamme toimii myös koti-koulutoimikunta, joka koostuu vanhempien ja opettajien edustajista.

Tiedonkulkuväyliä:

Koulun ensisijainen tiedotuskanava on Wilma. Oppilaan arviointiin, opetuksen tavoitteisiin, opetussuunnitelmaan ja yleensä ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista tiedotetaan myös koteihin jaettavilla tiedotteilla, vanhempainilloissa sekä kehitys- että arviointikeskusteluissa.

Itäkangastien eli 7. - 9. luokkien lukuvuositiedote julkaistaan koulun kotisivuilla päivityksen jälkeen lukuvuoden alussa. Tiedotteessa kerrotaan koulun toimintaan liittyvistä yleisistä asioista ja se on tulostettavissa pdf-muodossa.

Lukuvuositiedote 2020-2021


Kaikkien koulumme oppilaiden huoltajat kutsutaan vuosittain koululle keskustelemaan luokanopettajan tai -valvojan kanssa oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Näissä keskusteluissa oppilas on myös mukana.

Alakoulun (Merituulen) välitodistukset korvataan tammikuisilla arviointikeskustelulla vuosiluokilla 1.-5. Kuudesluokkalaiset saavat sekä väli- että lukuvuositodistuksen.

Vanhempainilloissa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja huoltajilla on mahdollisuus keskustella opettajien kanssa.

Kielivalinnoista, valinnaisaineista ja jatko-opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan koteihin Wilmalla sekä vanhempainilloissa.

Oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan koulumme arkeen. Samoin yhteydenotot Wilman kautta tai puhelimitse ovat toivottavia aina, kun jokin asia askarruttaa.

Huom! Kaikista tilaisuuksista tulee erillinen kutsu koteihin!