Kummi- ja tukioppilaat

MERIKOSKEN TUKARIT

Koulumme vuosiluokilla 7–9 on tukioppilaita, jotka ovat kiinnostuneita oppilasyhteisön toiminnasta ja saaneet siihen koulutusta ja ohjausta. Koulutuksen on järjestänyt Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osasto.

Tukioppilastoiminta on luottamuksellista tukioppilaan ja oppilaan välistä yhteistyötä. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä koulukiusaamista ja tarjota apua ja tukea pulmissa sekä vaikuttaa kouluilmapiirin positiivisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Tukioppilastoiminta järjestetään koulullamme niin, ettei tukioppilaiden oma koulutyö kärsi.

 Millainen tukari on?

  • Tukioppilas on empaattinen, hänellä on kyky tajuta miltä toisesta tuntuu.
  • Hän haluaa kuunnella toista oppilasta, antaa kuuntelulle aikaa ja hyväksyy monenlaiset elämisen mallit.
  • Hän on oma itsensä ja suhtautuu järkevästi toisten odotuksiin: tukioppilastoiminnalla ei pyritä ratkaisemaan kaikkia ongelmia kummiluokassa tai koulussa.
  • Hän kykenee suunnittelemaan ja sopimaan asioita yhdessä toisten kanssa. Tärkeää on, että hän lupaa vain sen, mitä voi tehdä ja tekee sen, mitä on luvannut.
  Mitä tukarit tekevät koulussa?
  • pitävät kummitunteja, aamunavauksia tai tietoiskuja koulun oppilaille
  • auttavat uusia oppilaita sopeutumaan uuteen kouluun ja tukevat luokkien ryhmäytymistä
  • järjestävät koulun yhteishenkeä edistävää toimintaa ja edesauttavat viihtymistä koulussa
  • osallistuvat Koulurauhan julistukseen ja edistämiseen kouluvuoden aikana
  • toimivat kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi.
Tukioppilaiden nimet julkaistraan syksyn aikana Wilmassa. Tukioppilaiden ohjaajana koulussamme toimii Heidi Toska.  
 
Lisätietoja tukioppilastoiminnasta http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/