Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen oppilaiden hyvinvointia edistävä työryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on:
- puuttua nopeasti oppilaan ongelmiin
- tukea oppilaan hyvinvointia koulutyössä
- määritellä koulun toimintamalli oppilaiden erilaisissa vaikeuksissa ja kurinpitorangaistusten yhteydessä
- sopia oppilashuollollisista toimenpiteistä ja tarvittavista tukitoimista
- tarjota konsultaatiota opettajille
- koordinoida eri auttajatahojen keskinäistä yhteistyötä
- koordinoida oppilashuoltotyöhön liittyvää koulutusta
- tukea opettajien työssä jaksamista.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan kouluissa yhteisöllisenä sekä yksilökohtaisena toimintana.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria, joilla koulussa edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Tavoitteena on lisäksi edistää kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Koulussamme yhteisöllinen opiskeluhuolto sisältää mm. Kiusaamisen vastaisen toiminnan organisoinnin sekä seurannan. Opiskeluhuollon lisäresurssina koulussamme toimivat koulumentori ja koulukoppari.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin palveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Kun oppilaalla ilmenee opiskeluhuollollisen tuen tarvetta, ollaan yleensä välittömästi yhteydessä huoltajaan ja kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä, joka määrittelee oppilaalle tarjottavat opiskeluhuoltopalvelut. Palveluihin voi liittyä myös koulun ulkopuolisia terapiapalveluja ja muuta asiantuntemusta. Pääsääntöisesti palvelut suunnitellaan ja niitä toteutetaan huoltajan kanssa yhteistyössä. Oppilaalla on oikeus saada opiskeluhuollon palveluja huoltajan estämättä.

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano, lv 2017 - 2018

Molempien yksiköiden oppilashuoltoryhmiin kuuluvat
Rehtori Mervi Karjalainen,  044 7039 595
Koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälä, 044 703 9003
Koulupsykologi Jenni Pietarinen, 044 703 9666

Alakoulun oppilashuoltoryhmään lisäksi
Apulaisjohtaja, Pohjola Helena, 044 7039 393
Laaja-alainen erityisopettaja, Haverinen Sonja, 044 7039 395
Kouluterveydenhoitaja, Teija Hirvonen, 044 7034618

Yläkoulun oppilashuoltoryhmään lisäksi
Apulaisjohtaja, Anneli Pelkonen, 044 703 9378  
Erityisopettaja Samuli Poutanen, 044 7039 602
Erityisopettaja Ullakaisa Perätalo-Koistinen, 044 7039 737
Erityisopettaja, Niina Wallenius, 050 3166 719
Kouluterveydenhoitaja Sanna Iisakka, 044 703 4475 tai
Kouluterveydenhoitaja Satu Vähäkangas, 050 3664 037
Opinto-ohjaaja Vuokko Palokangas, 044 703 9387

Lisätietoa oppilashuollon toteuttamisesta Oulun kouluissa: