Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen oppilaiden hyvinvointia edistävä työryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on:
- puuttua nopeasti oppilaan ongelmiin
- tukea oppilaan hyvinvointia koulutyössä
- määritellä koulun toimintamalli oppilaiden erilaisissa vaikeuksissa ja kurinpitorangaistusten yhteydessä
- sopia oppilashuollollisista toimenpiteistä ja tarvittavista tukitoimista
- tarjota konsultaatiota opettajille
- koordinoida eri auttajatahojen keskinäistä yhteistyötä
- koordinoida oppilashuoltotyöhön liittyvää koulutusta
- tukea opettajien työssä jaksamista.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan kouluissa yhteisöllisenä sekä yksilökohtaisena toimintana.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria, joilla koulussa edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Tavoitteena on lisäksi edistää kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Koulussamme yhteisöllinen opiskeluhuolto sisältää mm. Kiusaamisen vastaisen toiminnan organisoinnin sekä seurannan. Opiskeluhuollon lisäresurssina koulussamme toimivat koulumentori ja koulukoppari.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin palveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Kun oppilaalla ilmenee opiskeluhuollollisen tuen tarvetta, ollaan yleensä välittömästi yhteydessä huoltajaan ja kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä, joka määrittelee oppilaalle tarjottavat opiskeluhuoltopalvelut. Palveluihin voi liittyä myös koulun ulkopuolisia terapiapalveluja ja muuta asiantuntemusta. Pääsääntöisesti palvelut suunnitellaan ja niitä toteutetaan huoltajan kanssa yhteistyössä. Oppilaalla on oikeus saada opiskeluhuollon palveluja huoltajan estämättä.

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano, lv 2019 - 2020

Molempien yksiköiden oppilashuoltoryhmiin kuuluvat
Rehtori Mervi Karjalainen,  044 7039 595
Koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälä, 044 703 9003
Koulupsykologi Jenni Pietarinen, 044 703 9666
Kouluterveydenhoitaja, Teija Hirvonen, 044 7034618

Alakoulun oppilashuoltoryhmään lisäksi
Apulaisjohtaja, Mikko Rahkola, 044 7039 393
Laaja-alainen erityisopettaja, Haverinen Sonja, 044 7039 395

Yläkoulun oppilashuoltoryhmään lisäksi

Apulaisjohtaja, Anneli Pelkonen 044 7039 378
Erityisluokanopettaja, Rina Karjula 044 7039 737
Erityisopettaja, Kangastalo Riikka 050 3166 719
Erityisopettaja, Samuli Poutanen 044 7039 602
Opinto-ohjaaja, Vuokko Palokangas 044 7039 387

Lisätietoa oppilashuollon toteuttamisesta Oulun kouluissa