Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jäseniä elo-syyskuussa jokaiselta luokka-asteelta. Jokaisella vaikuttamisesta kiinnostuneella on mahdollisuus päästä toimintaan mukaan. Hallituksen jäsenet toimivat koko lukuvuoden kerrallaan. Oppilaskuntaa johtaa puheenjohtaja tai tarvittaessa varapuheenjohtaja, jotka valitaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Oppilaskunnan hallitus on oppilaan äänen esilletuoja. Se tekee esityksiä ja aloitteita  koulun arjen kehittämiseksi - oman luokan ja koko koulun oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseksi. Jäsenistö kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan koulua ja oppilaita koskevista asioista. Oppilaskunnan hallituksen edustajilla on mahdollisuus päästä mukaan myös opettajainkokouksiin.

Merituulen hallitusta kutsutaan pikkuparlamentiksi, jonka ohjaamisesta vastaa Mikko Rahkola. Oppilaskuntatoiminnan ohjaavana opettajana toimii yläkoulussa Laura Kalaoja.