Rehtorin terveiset

Iloista koulunaloitusta!

Merikosken koulun toimintakulttuurin kehittämisessä painotamme oppilaiden vahvuuksia ja positiivista minäkuvaa. Positiivinen minäkuva syntyy ympäristössä, jossa on selkeät arvot ja ihmisten toiminta ja käyttäytyminen on kunnioittavaa toisia kohtaan. Koulumme yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin olla Oulun ”tavallisin” koulu. Tällä tarkoitamme toimintakulttuuria, jossa hyvät tavat ja tilanteisiin soveltuva käyttäytyminen on joka päivä kasvatuksen ja oppimisen keskeisenä osana.

Koulullamme on tapakasvatusohjelma, jossa lukuvuosi on jaettu kuukausiteemoihin. Teemat ovat:  

Hyvän ilmapiirin luominen

Hyvät kaveritaidot

Yhteistoimintataidot

Positiivinen palaute

Vastuullisuus

Yhteisötaidot

Kunnioittava vuorovaikutus

Päämäärätietoisuus ja yhteisvastuu

Kestävä elämäntapa

Tapakulttuuri

 

Koulumme oppilaat ja heidän huoltajat edustavat monia eri kulttuureja. Meillä on esimerkillinen mahdollisuus jo koulussamme tutustua ja opetella eri tapoja ja näkemyksiä, samalla opettaen suomalaisen yhteiskunnan arvoja ja tapakulttuuria sekä työelämävalmiuksia. Nämä on erityisiä vahvuuksia tässä yhteiskunnassa sekä yhä globalisoituvammassa maailmassa.

Meidän tavoitteena on päästää lapset ja nuoret maailmalle vahvempina kuin he olivat kouluun tulessaan. Olemme onnistuneet kun lapset ja nuoret tunnistavat omat voimavaransa ja osaavat myös niitä käyttää yhdessä toisten ihmisten kanssa rakentaen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta.

 

 

Mielenkiintoista kouluvuotta toivottaen

Mervi Karjalainen, rehtori