Työelämään tutustuminen, TET

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluu 7. – 9. luokkatasoilla työelämään tutustumista (TET). Työelämään tutustumisjaksojen aikana oppilas soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Työelämän kokemukset edistävät oppilaan itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta ja selkeyttävät oppilaan jatko-opintojen suunnittelua.

  • 7. lk: yksi päivä koulun ruokalassa, valmiiksi laaditun aikataulutuksen mukaan
  • 8 lk: viisi päivää. Tavoitteena on, että oppilaat hankkivat itse TET-paikkansa, tarvittaessa oppilaanohjaajan ja huoltajien avustamana. Tutustuminen toteutetaan vapaamuotoisena ilman työnantajan arviointeja.
  • 9 lk: viisi päivää oppilaan itse hakemassa työpaikassa - suositellaan erilaisia työpaikkoja. Opetusvirasto pitää rekisteriä työpaikoista (TET-pörssi), joista 9. luokkalaiset voivat valita TET-paikat. Oppilaat pitävät tutustumisjaksolta päiväkirjaa oppilaanohjaustunnilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi he saavat työnantajalta arvioinnin omasta toiminnastaan. Oppilaiden TET-raportteihin pyydetään myös vanhempien mielipiteitä toiminnan kehittämiseksi. 

TET-asioita käydään läpi 7. luokkien kanssa luokanvalvojan kanssa ja opo-tunneilla.